ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA BİR USTA; “LEOPOLD LEVY VE GRAVÜRLERİ”
A MASTER IN CONTEMPORARY TURKİSH ART;“LEOPOLD LEVY AND ENGRAVINGS”

Author : Aycel Derya TANAY ÖZTÜRK -Zeliha KAYAHAN
Number of pages : 431-443

Abstract

Geçmişten bu yana bireysel/toplumsal süreçte sosyolojik, kültürel, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler eğitimin ve sanatın her alanına yansımıştır. Bu değişim yeni üslup ve malzemelerle yapılan sanat üretimlerini ortaya çıkararak sanat alanında yeni tekniklerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Özgün baskıresim alanı bu teknik gelişimlerden en çok etkilenen alanlardan birisidir. Malzemeye dayalı uygulama şekli ile deneysel çalışmalara açık yapısı, sanatçılar için oldukça değerli bir üretim şekli olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizde baskıresim tarihinin 15. yüzyılda İstanbul’da kağıt üretiminin başlaması ile başladığı kabul edilmektedir. Ardından matbaanın bulunmasıyla sanatsal anlamda sıklıkla karşımıza çıkan baskıresim Türk Sanatı tarihinde çok değerli sanatçıların özgün uygulamalar ile adını yurt içi ve yurt dışında duyurduğu bir alan haline gelmiştir. Ülkemizde hem sanatçı hem de akademisyen kimliği ile tanınan Fransız sanatçı Leopold Levy 1936 yılında Türkiye Devleti’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelmiş ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim bölüm başkanlığına getirilmiştir. Ülkemize gravür baskı tekniğini kazandıran sanatçı Levy, Türk ressamlarının eğitilmesinde ve Güzel Sanatlar Akademisi’nin yeni bir anlayışla düzenlenmesinde önemli katkıları olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin ilk Resim-Heykel Müzesinin düzenlenmesinde de bizzat çalışmıştır. Bu çalışma, Charles Heyman sayesinde tanıdığı gravür tekniği ile ülkemizde birçok Türk sanatçının/öğrencinin yetişmesini sağlamış olan ve Türk sanatına ve sanatçısına birçok açıdan zenginlikler katmış olan Leopold Levy’nin sanat anlayışı, eğitmenliği ve özgün gravür baskı çalışmalarına odaklanacaktır.

Keywords

Sanat, Özgün Baskıresim, Gravür, Leopold Levy.

Read: 63

Download: 30