TİLMEN HÖYÜK ORTA TUNÇ ÇAĞI MİMARİSİ VE SUNUMU
MIDDLE BRONZE AGE ARCHITECTURE AT TİLMEN HÖYÜK AND ITS PRESENTATION

Author : Müge SAVRUM KORTANOĞLU
Number of pages : 158-179

Abstract

Gaziantep İli, İslahiye İlçesinin 10 km doğusunda, Yelliburun Köyü’nün 2 km. batısında, volkanik bazalt damarları ve tepecikleri ile kaplı çok engebeli bir ova içinde yer alan Tilmen Höyük, M.Ö. II. binyılda önemli bir krallık merkezidir. Burada yapılan kazılar sonucunda, Geç Kalkolitik Çağ’da başlayan ve geniş bir zaman dilimini kapsayan tabakalaşma saptanmıştır. Tilmen Höyük’te Orta Tunç Çağı yerleşmeleri, III b,a ve II c-a olmak üzere 5 ayrı yapı katı halindedir. Tilmen’in en gösterişli dönemi olan ve bugün toprak üzerinde görülen mimari kalıntıların tamamına yakınını temsil eden yapı katları II c ve II b’dir. Tilmen Höyük’te Orta Tunç Çağı’na ait birçok yapı grubu bulunmaktadır. Bunlar; savunma yapıları, kentin giriş kapıları, anıtsal yapılar olarak sıralanabilir. Tilmen Höyük’te bu mimari kalıntıları koruma ve restorasyon çalışmalarının ardından arkeolojik park projesi gerçekleştirilmiştir. Arkeolojik park çalışmaları; uluslar arası işbirliği içinde; sosyal, ekonomik, teknik ve çevresel bakış açısı ile, ekolojik uyum ve sürdürülebilirlik temalarına önem verilerek geliştirilen disiplinler arası bir çalışmanın sonucudur. Çok tabakalı olan höyük yerleşmelerinin topluma sunumu çeşitli zorluklar barındırır. Tilmen Höyük’te minimum müdahale prensibi ile hareket edilerek, kalıntıların yakınından geçirilen gezi yolu ve bilgilendirme panoları ile alan, ziyaret eden kişilerce anlaşılabilir bir arkeolojik alan haline getirilmiştir.

Keywords

Tilmen Höyük, Orta Tunç Çağı, Mimari, Sunum, Koruma.

Read: 219

Download: 89