PARTİ İÇİ DEMOKRASİ VE GÜÇLÜ LİDER

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 20:04:01.0
Language : Türkçe
Konu : Hukuk
Number of pages: 18-28
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasi partilerde parti içi demokrasi, çoğulcu ve katılımcı rejimlerde vazgeçilmez bir unsurdur. Oligarşik eğilimler ve siyasi partiler üzerindeki baskılar ortadan kaldırılmadığı sürece parti içi demokrasiden bahsedilemez. Siyasi partilerin yeniden yapılandırılarak demokrasinin işleyebilir hale gelmesi için öncelikle parti içi demokrasinin ne olduğu anlaşılmalıdır. Siyasi partilerin örgüt yapılarının, üye ve delege sistemlerinin, parti yönetimlerinin ve aday belirleme yöntemlerinin diğer bir ifadeyle, karar mekanizmalarının yeniden ele alınarak siyasi rejimin demokratikleşmesine ortam hazırlanması gerekir. Tüm demokratik kurumlarda olduğu gibi, siyasi partilerde liderlerin önemli bir yeri vardır. Liderin tutum ve davranışları, onun siyasal kültürüne, siyasal bilincine, eğitim ve ekonomik düzeyine ve demokrasi ilkelerine bağlılık ölçüsüne göre değişmektedir. Bu nedenle siyasi partilerdeki parti içi demokrasinin düzeyi liderin gücüne göre değişiklik göstermektedir.

Keywords

Abstract

Intra-party democracy in political parties is an inevitable issue in pluralist and participatory regimes. Unless oligarchic tendencies and pressures on political parties are eliminated, intra-party democracy cannot be mentioned at all. In order for the implementation of democracy by restructuring the political parties, the essence of intra-party democracy must be comprehended. By reconsidering the decision-making mechanisms, such as organizational structures of political parties, member and delegate systems, party administrations and methods of nomination, it should be paved the way for the democratization of the political regime. As in all democratic institutions, leadership has an important role in political parties. Leader attitudes and behaviors vary according to her/his political culture and consciousness, education level, economic condition and his/her commitment to democratic values. Therefore, the level of democracy in intra-party differs by the power of the leader.

Keywords