AVRUPA BİRLİĞİNE 5. GENİŞLEME DÖNEMİNDE ÜYE OLAN ÜLKELERDE DIŞ TİCARETİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
IMPACT OF FOREIGN TRADE ON ECONOMIC GROWTH IN COUNTRIES THAT BECAME MEMBERS OF THE EUROPEAN UNIONDURING THE 5TH EXPANSION PERIOD

Author : Ali AYATA -Galip Afşın RAVANOĞLU
Number of pages : 36-46

Abstract

Dünya genelinde yaygınlaşan küreselleşme sürecinin etkisiyle dış ticaret ülkelerin ekonomik gelişmelerinin itici gücü durumuna gelmiştir. Avrupa Birliği de üye ülkeler arasında ticaret hacmini arttırarak birliğin genelinde refahı arttırmaya çalışan dinamik bir örgüt olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliğine 5. Genişleme döneminde üye olan, çoğu post Sovyet olan ülkelerin birliğe dahil olduktan sonra gerçekleştirdikleri dış ticaretin ekonomik büyümelerine olan etkileri 2004-2018 dönemi için ithalat, ihracat ve kişi başı milli gelir verileri ile panel veri analizi yardımıyla araştırılmıştır. Sonuç olarak ithalattaki bir birimlik artışın kişi başına milli gelir değişkenini 0.0042 birim azaltacağı, ihracattaki bir birimlik artışın isekişi başına milli gelir değişkenini 0.0672 birim artıracağı belirlenmiştir. İthalatın kişi başı milli gelir üzerine negatif, ihracatın ise pozitif etkisi bulunmuştur. Dolayısıyla Avrupa Birliğine 5. Genişleme döneminde üye olan ülkeler için ihracat çekişli büyüme hipotezinin geçerli olduğu söylenebilir.

Keywords

Avrupa Birliği, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Panel Veri analizi

Read: 82

Download: 39