AVRUPA BİRLİĞİNE 5. GENİŞLEME DÖNEMİNDE ÜYE OLAN ÜLKELERDE DIŞ TİCARETİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 36-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde yaygınlaşan küreselleşme sürecinin etkisiyle dış ticaret ülkelerin ekonomik gelişmelerinin itici gücü durumuna gelmiştir. Avrupa Birliği de üye ülkeler arasında ticaret hacmini arttırarak birliğin genelinde refahı arttırmaya çalışan dinamik bir örgüt olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliğine 5. Genişleme döneminde üye olan, çoğu post Sovyet olan ülkelerin birliğe dahil olduktan sonra gerçekleştirdikleri dış ticaretin ekonomik büyümelerine olan etkileri 2004-2018 dönemi için ithalat, ihracat ve kişi başı milli gelir verileri ile panel veri analizi yardımıyla araştırılmıştır. Sonuç olarak ithalattaki bir birimlik artışın kişi başına milli gelir değişkenini 0.0042 birim azaltacağı, ihracattaki bir birimlik artışın isekişi başına milli gelir değişkenini 0.0672 birim artıracağı belirlenmiştir. İthalatın kişi başı milli gelir üzerine negatif, ihracatın ise pozitif etkisi bulunmuştur. Dolayısıyla Avrupa Birliğine 5. Genişleme döneminde üye olan ülkeler için ihracat çekişli büyüme hipotezinin geçerli olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Foreign trade has become the driving force of the economic developments of countries due to the globalization process, which is spreading around the world.The European Union also stands out as a dynamic organisation that is trying to increase the volume of trade among members and increase prosperity across the union. In this study , impacts of foreign trade on economic growth in countries are mostly post-soviet and became members of european union during the 5th expansion period were analyzed in statistics of import, export , and national income data for the 2004-2018 years with the help of panel data analsis.As a result, it was determined that the increase in one unit in imports would reduce the national income variable per capita by 0.0042 units, while the increase in one unit in exports would increase the national income variable per capita by 0.0672 units. Imports have a negative effect on per capita income, while exports have a positive effect..Therefore, it can be said that the export-driven hypothesis is valid for the countries who became members of the european uniion during the 5th expansion period.

Keywords