YENİLENEN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI EKSENİNDE YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA ON THE AXIS OF RENEWED PRIMARY SCHOOL CURRICULUMS

Author : Şeyda ÖZCAN -Başak UYSAL
Number of pages : 222-232

Abstract

Öğretim programları, 2017 yılında “Yarın için Bugünden” sloganıyla Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılmıştır. Bu çalışmada yeni yapılandırma süreci içerisinde, yaratıcı dramanın yer alma biçimleri araştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analizin temel alındığı çalışmada temalar, program geliştirmenin ögelerinden hareketle hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme olarak belirlenmiştir. Öğretim programlarında yaratıcı dramanın yansıması; drama, yaratıcı drama, canlandırma, rol oynama, doğaçlama kavramları kapsamında araştırılmıştır. 2017 yılından itibaren güncellenme sürecine giren toplam 49 derse ait öğretim programının incelenmesi sonucunda 18 programda yaratıcı dramaya yer verildiği tespit edilmiştir. Program bileşenleri açısından dağılıma bakıldığında yaratıcı dramanın en çok eğitim durumları boyutunda yer aldığı (N: 116), bu oranın ardından hedef (N: 22) ve değerlendirme (N: 5) boyutlarının geldiği görülmektedir. Bununla birlikte içerik boyutunda yaratıcı dramanın anahtar kelimelerine programlarda yer verilmemiştir.

Keywords

Program bileşenleri, öğretim programı, rol oynama, doğaçlama, yaratıcı drama

Read: 76

Download: 42