REFİK HALİT VE YAKUP KADRİ’NİN FECRİ ATİ TOPLULUĞUNUN DAĞILMASI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
REFİK HALİT AND YAKUP KADRİ’S THOUGHT ABOUT DISTRIBUTION OF THE FECR-İ ATİ COMMUNITY

Author : Mehmet GÜL
Number of pages : 233-241

Abstract

Fecr-i Ati topluluğu Batı etkisindeki Türk edebiyatının en kısa süren hareketi olarak dikkat çeker. II. Meşrutiyet sonrası yaşanan edebi boşluğu doldurmak için kurulan ve dönemin politik şartları ve edebi anlaşmazlıklar sonucu kısa sürede dağılan topluluk, Türk edebiyatı tarihinde bir girişim olarak kalır ve Milli Edebiyat hareketine zemin hazırlar. Refik Halit muhalif ve müsehzi kimliğiyle, Yakup Kadri ise sanat, edebiyat ve felsefi görüşleriyle topluluğa renk katarlar. Her iki yazar da çeşitli vesilelerle Fecr-i Ati hakkındaki düşüncelerini açıklamışlardır. Refik Halit hatıra, röportaj ve çeşitli yazılarında, Yakup Kadri de hatıralarında Fecr-i Ati topluluğu hakkında bilgi verir ve bu topluluğun dağılmasının nedenlerini açıklarlar. Bu makalede Refik Halit ve Yakup Kadri’nin görüşleri esas alınarak Fecr-i Ati topluluğunun kısa sürede dağılmasının sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Beyanname, Dağılma, Hatıra, Röportaj, Üslup.

Read: 80

Download: 45