HEMŞİRELİK TANISINI BELİRLEMEDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF PROBLEM SOLVING SKILLS IN IDENTIFICATION OF NURSING DIAGNOSIS

Author : Sevil PAMUK CEBECİ -Nedime KÖŞGEROĞLU
Number of pages : 150-157

Abstract

Hemşirelik bakımının bilimsel problem çözümleme yöntemi ile harmanlanarak kullanılması hemşirelik sürecini güçlendirir. Hemşirenin en önemli sorumluluğu hemşirelik tanısını belirleme, günlük bakım sürecinin temelini oluşturur. Doğru hemşirelik tanısı, hemşirenin gözlem ve eleştirel düşüncesini bütünleştirerek sorunları doğru şekilde sınıflandırabilmesi ve problem çözme becerisine sahip olması ile konur. Aksi takdirde beklenen klinik akıl yürütmeyi gerçekleştiremeyen, güvenli bakım sağlama yeteneğinden yoksun hemşireler olacaktır. Problem çözme becerisinin bileşenleri, hemşirelik sürecinin aşamalarına benzer şekilde; problem ile karşılaşma, veri toplama, problemi belirleme, mümkün olan çözümleri oluşturma, uygun çözümü seçme, uygulama ve çözümü değerlendirme şeklinde ilerler. Tanılama sürecinde problemi açık ve net şekilde anlamak önemli bir başlangıçtır. Doğru bir başlangıç yapmak, veri toplama aşaması için önemlidir. Çözüm oluşturma aşaması, problem çözme süreci içinde en fazla zihinsel yetenek gerektiren aşamadır. Hemşirenin doğru karar verme becerisi, hasta bakım sonuçlarının geliştirilmesine ve profesyonel hemşirelik uygulamalarının geleceğine temel oluşturacaktır. Bu makale hemşirelik tanısını belirlemede problem çözme becerisinin etkisini tartışmak amacıyla ele alındı.

Keywords

Hemşirelik, hemşirelik tanısı, problem çözme

Read: 194

Download: 86