S. RACHMANINOFF’UN “TABLEAUX ETÜDLERİ”’NDEN OP.39 NO.5 ETÜD’ÜNÜN FORM ANALİZİ, YORUM VE ÇALIŞMA ÖNERİLERİ
FORM ANALYSIS, SUGGESTIONS FOR INTERPRETATION AND PRACTICE OF OP.39 NO.5 ETUDE FROM RACHMANINOFF'S “ETUDES TABLEAUX”

Author : Verda KARAÇİL CERİT
Number of pages : 397- 413

Abstract

Geç romantik döneme damgasını vurmuş Rus besteci ve aynı zamanda virtüöz piyanist S. V. Rachmaninoff’un op.33 ve op.39 “Tableaux Etüdleri” piyanistler tarafından sıkça seslendirilen ve icrası zor olan eserlerdendir. Bu çalışmada ilk olarak etüdün tanımı, tarihsel gelişimi, bestecinin müzik dili ele alınmış ve bu bağlamda “Tableaux Etüdleri”’nin içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Her biri değerli olan bu eserlerden op.39 no.5 etüdü biçimsel, karakteristik ve piyanistik açıdan incelenmiştir. Çalışma kapsamında literatür taraması ve analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışma ile piyanist adayının yorum bakımından farkındalığını arttırmak ve eğitsel anlamda katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca eserdeki oktav ve akor tekniği icrasında hakimiyeti sağlayarak uzun cümleleri bağlayabilmeye, aynı zamanda oluşabilecek teknik zorlukların üstesinden gelerek gerekli olan kol ve omuz gücünü piyanoya doğru aktarabilmeye ve son olarak müzikaliteyi ön plana çıkarmaya yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

Keywords

Etüt, Piyano, Rachmaninoff, Geç Romantik Dönem, Rus Müziği

Read: 87

Download: 37