ATTİLA'NIN HÜKÜMDARLIK DÖNEMİ FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 192-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya tarihinin gördüğü en büyük hükümdarlardan ve komutanlardan biri olan Avrupa Hun Devleti’nin imparatoru Attila yaklaşık 19 yıl süren hükümdarlık döneminde pek çok faaliyet gerçekleştirmiştir. Söz konusu faaliyetlerin ağırlığını çıktığı seferler oluşturmaktadır. Yayılmacı bir politika takip eden Attila, başında olduğu devleti o devrin en büyük güçlerinden biri hatta en büyük gücü konumuna getirmiştir. Akılcı hareket ederek bir tarafla savaş halindeyken diğer tarafla barış durumunda kalmaya dikkat etmiştir. Batı Roma ve Doğu Roma’yı dize getiren, hakimiyeti altına alarak haraca bağlayan Attila, İran’daki Sasaniler üzerine sefer hazırlığındayken hayatını kaybetmiştir. Böylece, dünya hakimiyetini tamamlayamayan Attila’dan sonra devlet uzun ömürlü olmamış, Attila’nın oğlu Dengizik’in Doğu Romalılar tarafından 469 yılında öldürülmesiyle devlet yıkılarak tarihe karışmıştır.

Keywords

Abstract

Emperor of the European Hun State, one of the greatest rulers and commanders in the history of the world, Attila performed many activities during the reign of 19 years. The voyages where these activities are dominant constitute. Following an expansionist policy, Attila made the state he was the leader of even one of the greatest powers of that period. He acted rationally and paid attention to remain in peace with one side while in a war with the other. Attila, who brought Western Rome and Eastern Rome to his knees and linked them to the tribute under his rule, died when he was preparing an expedition against the Sassanids in Iran. Thus, after Attila, who could not complete the world domination, the state was not long-lived, and the state was destroyed by the death of Attila's son Dengizik in 469 by the Eastern Romans.

Keywords