FATİH-HARBİYE ROMANINDA GELENEĞİ REMZEDEN MEKÂN, RENK VE SES UNSURLARININ LEİTMOTİV OLARAK KULLANIMI
FATİH-HARBİYE ROMANINDA GELENEĞİ REMZEDEN MEKÂN, RENK VE SES UNSURLARININ LEİTMOTİV OLARAK KULLANIMI

Author : Fatma Şükran ELGEREN
Number of pages : 133-149

Abstract

Cumhuriyet devri Türk romanının önemli isimlerinden biri olan Peyami Safa, yalnızca roman sahasında değil gazetecilik ve fikri eserler sahasında da hatırı sayılır bir şöhrete sahiptir. Yazar, devrindeki Batılılaşma cereyanları karşısında geleneği muhafaza cihetinde saf tutmuş ve Doğu-Batı arasında tedirgince gidip gelen bir toplumun, geleneğe olan ihtiyacını gözler önüne sermek hususunda bilhassa romanlarında azami bir gayret göstermiştir. Bu gayretin parlak neticelerinden biri olan Fatih-Harbiye’de yazar, geleneği temsil eden bazı remizleri çeşitli şekillerde tekrar etmek suretiyle leitmotiv olarak kullanmış ve bu yolla eserin fikrî zeminini daha tesirli ve belirgin kılmıştır. Romanda açık mekân olarak Fatih semti, kapalı mekân olarak kahvehaneler taşıdıkları simgesel değerlerle geleneksel hayata işaret ederken; siyah ve beyaz renkler kıymetli olanı gözlerden saklamak ve masumiyeti temsil etmek; ezan, beşik gıcırtısı ve helvacı seslerini ise dini ve kültürel değerlerin sese dönüşen remizleri olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada Fatih-Harbiye’de geleneği remzeden mekân, renk ve ses unsurlarının leitmotiv tekniği ile sunuluşu üzerinde durulacaktır.

Keywords

Ezan, Fatih, gelenek, leitmotiv, mekân.

Read: 77

Download: 38