TURİZM 4.0'DAN GASTRONOMİ 4.0'A GİDEN YOLDA: GELECEĞİN RESTORANLARI VE YÖNETİMİ

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 301-318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm 4.0 ve Gastronomi 4.0 önderliğinde, gelecekte restoranların ve yönetiminin nasıl şekillenebileceği konusunda öngörülerde bulunmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kapsamında, literatür taraması ve doküman analizi çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın sonunda; yeni nesil dijital tüketiciyi tanımak ve onlara kapsamlı dijital müşteri deneyimi sunmanın önemli olacağı, artan nüfusu besleyebilmek için farklı gıda üretim yöntemlerinin (3D yazıcı, laboratuarda üretilen et gibi) yaygınlaşacağı, restoran menülerinin daha yenilikçi bir hale (kişinin DNA'sına özel sağlıklı menüler vb.) geleceği, dijital pazarlamanın (özellikle gastronomik sosyal medya kullanımı) hayati öneme sahip olacağı, yapay zekâ destekli teknolojik ürünlerin (robotlar, dijital ya da enteraktif menüler, akıllı masalar, müşterinin yediği ürünlerin içeriğini, besin değerini vs. gösteren cihazlar gibi) kullanımının artacağı, paket servisi, eve teslim servis hizmeti ve bu hizmette kullanılacak teknolojilerin (drone'lar vb.) yaygınlaşacağı ve yeni nesil müşterilerin teknoloji ile birlikte, çevreye duyarlılık ve sağlıkla ilgili uygulamalara önem vereceği bulgularına ulaşılmıştır. Bu bağlamda; dijital teknolojileri birbirleri ile uyumlu hale getirmek ve tüketiciye kapsamlı bir hizmet modeli ile aradığı dijital deneyimi sunmak, geleceğin restoran yöneticilerinin en önemli görevi olacağı öngörülmüştür.

Keywords

Abstract

Under the leadership of Tourism 4.0 and Gastronomy 4.0, it is the main purpose of the study to make predictions about how restaurants and management can be shaped in the future. In the research, literature review and document analysis studies were carried out within the scope of qualitative research methods. At the end of the study; It will be important to get to know the new generation digital consumer and provide them with a comprehensive digital customer experience, different food production methods (such as 3D printer, meat produced in the laboratory) will become widespread in order to feed the increasing population, restaurant menus become more innovative (healthy menus special to the DNA of the person, etc.) will increase the use of digital marketing (especially the use of gastronomic social media), the use of technological products supported by artificial intelligence (robots, digital or interactive menus, smart tables, devices that show the content, nutritional value, etc.) of the products consumed by the customer, It has been found that package service, home delivery service and technologies (drones etc.) to be used in this service will become widespread and that new generation customers will attach importance to environmental and health-related practices along with technology. In this context; It is envisaged that the most important task of the restaurant managers of the future will be to harmonize digital technologies with each other and provide the consumer with the digital experience they are seeking with a comprehensive service model.

Keywords