ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE CİNSEL İSTİSMAR
SEXUAL ABUSE IN CHILDREN AND TEENAGERS

Author : Cansu Ecem KESGİN
Number of pages : 364-375

Abstract

Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan çocuk istismarı üzerine yazılmış olan bu makale de, istismarın sömürücü, yıpratıcı bir eylem olması ve istismarın çocuklar üzerinde ki travmatik yanlarının ele alınmaktadır. Türkiye de önce ki yıllarda yapılan çalışma verilerinin de yer aldığı makale de istismar ve sonrasının ne kadar ciddi bir konu olduğu ve yaşanılan travmaların ilerleyen yıllarda ortaya çıkmasının ne tür sonuçlar doğurduğuna değinilmektedir. Çocuk istismarının önlenmesi adına yapılan çalışmaların ve çocukları bilgilendirme yöntemlerine değinilmiş olup, cinsel istismar sonrası oluşan travma çeşitleri açıklanmıştır. İstismarcılarının ortak profillerinden, pedofilinin DSM 5 tanı kriterleri kitabına uygun bir şekilde aldığı teşhisten, istismarı önlemek adına yapılan çalışmalar hakkında kısaca bahsedilmiştir. İstismara bağlı olarak gelişen Akut TSSB ve kronik TSSB konularında bilgi verilmiştir.

Keywords

Cinsel İstismar, Travma, Çocuk İstismarı, Akut TSSB, Kronik TSSB

Read: 102

Download: 53