ESKİŞEHİR AHİ EDEBALI TÜRBESİNDEKİ ADAK GELENEĞİ ÜZERİNE BİR GÖZLEM
AN OBSERVATION ON RELIGIOUS VOTIVE TRADITION IN THE TOMB OF ESKİŞEHİR AHİ EDEBALİ

Author : Erol ALTINSAPAN
Number of pages : 1-18

Abstract

Tarihte ilk çağlardan bu yana bazı insanlar, çaresiz kaldıkları durumlarda, dileklerini yerine getirmek amacıyla farklı eylemler yapmışlar, buna bağlı olarak da çeşitli büyüsel ve törensel işlemler uygulamışlardır. Bu işlemlerin başında da adak adama gelmektedir. Eskişehir halkından bir kısımı, Eskişehir Odunpazarı mezarlığında bulunan Şeyh Edebalı’nın makamını, sorunlarına derman ya da dileklerine imkan sağlayan bir araç olarak değerlendirmektedir. Adakta bulunan kişiler türbenin içinde yer alan kum havuzuna okul ev ,araba, çocuk, gibi sahip olmak istedikleri olguların ifadesi olan şekiller çizmekte ve çeşitli eşyalar gömmektedirler. Edebalı Türbesine adakta bulunan kişiler için Şeyh Edebalı’nın şahsiyeti, yani, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda çok önemli bir rol oynamış bir devlet adamı olması ya da bir tarikat ya da bir ahi şeyhi olması çok önemli değildir. Adakta bulunan kişiler bu algının çok ötesinde; gelenekleri ve görgüleriyle taşıdıkları adak kültünü, dertlerine derman bulmak ya da dileklerinin gerçekleştirmek amacı ile türbeyi araç olarak kullanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Eskişehir Şeyh Edabalı Türbesindeki adak uygulamalar ile ilgili gözlemlerimizi ortaya koyarak, Türk adet ve gelenekleri, Anadolu inanışları, adak uygulamaları, atalar kültü, büyü gibi folklorik çalışma yapan araştırmacılara bir zemin oluşturmaktır.

Keywords

Edebali ,Eskişehir,Adak,Atalar Kültü,Türbe

Read: 232

Download: 151