ERZURUM'DA YAŞAYAN BİREYLERİN TATİLE GİTME VE KIRSAL TURİZME BAKIŞI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE FACTORS AFFECTING THE PERSPECTIVES OF INDIVIDUALS RESIDENT IN ERZURUM ON GOING ON VACATION AND RURAL TOURISM

Author : Seval KURTOĞLU -Ahmet Semih UZUNDUMLU
Number of pages : 242-257

Abstract

İnsanlar yoğun çalışma temposu ve stres nedeniyle yılın bazı dönemlerinde tatile ihtiyaç duymakta ve yine şehrin gürültülü ortamlarından kaçarak bulundukları bölge ya da farklı bölgelerde daha sessiz ve rahat ortamlarda gezmek, eğlenmek, bolca oksijen ve doğal gıda ile beslenmek istemektedirler. Özellikle Erzurum ilinde kış periyodunun uzunluğu ve ilin soğuk iklimi insanların sıcak bölgelerde tatil yapma ihtiyaçlarını artırmaktadır. Bu çalışmada Erzurum ilinde ikamet eden ailelerin tatil için gidebilecekleri bölgelere göre onların bir takım özellikleri araştırılmıştır. Yine, birçok kırsal turizm faaliyetine sahip bölgelerde bireylerin bu faaliyetlere katılıp katılmayacakları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada örneklem sayısını belirlemede ana kütle oranlarına dayalı basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 25 sorunun yer aldığı anket formunda halkın turizmden beklentilerinin yanı sıra, kırsal turizme dair sorular yöneltilmiştir. Çalışmada 400 bireyle görüşme yapılarak tatile çıkma üzerine etkili olan faktörlerin analizinde probit yöntemi kullanılmıştır. Ailelerin tatile gitmesi üzerine etkili olan faktörler orta ve yüksek hane geliri, tatil kararını veren bireyin cinsiyetinin bayan olması, hanedeki fert sayısının az olması, tatil yapılacak yerde deniz olması ve orta veya uzun tatil yapma isteğidir. Erzurum ilinde genç nüfusa iş imkânlarının sağlayacak, kırsal Turizm kaynaklarından yararlanacak ve kişilerin tasarruflarının üretime dönüştürecek girişimcilik faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Keywords

Erzurum, Geziler, Kırsal Turizm, Probit Modeli, Tatil

Read: 71

Download: 34