“PARAMPARÇA” ŞİİRİ ÜZERİNDE ANLAMBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL BAĞLAMDA BİR İNCELEME
AN ANALYSIS IN THE CONTEXT OF THE SEMANTICAL AND SEMIOTICAL OF THE POEM NAMED “PARAMPARÇA”

Author : Ezgi YAZ
Number of pages : 351-363

Abstract

Günümüze değin bir edebî tür olarak şiire dair pek çok tanım yapılmıştır. Ancak şiirin tam olarak ne olduğu hususunda net bir cevap vermek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü şiirin doğasında metaforik bir ruh bulunmaktadır. Bu yüzden şiir, özellikle duyguları esas alan ve anlamlandırılması zor olan bir metin türüdür. Anlambilimsel ve göstergebilimsel çözümleme, bu zorluğu aşmaya katkı sağlayan çözüm yollarına sahiptir. Bu çalışmada öncelikle Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Paramparça adlı şiiri biçimsel ve dilbilgisel boyutları ile çözümlenmiştir. Bu çözümlemenin ardından şiirdeki karşıtlıklar sezinlettiği duygular bağlamında tespit edilmiş ve Paramparça şiiri söylemsel, anlatısal ve mantıksal-anlamsal düzeyde çözümlenmiştir. Tüm bunların neticesinde Paramparça şiirinin yalnızlık ve yabancılaşma üzerinde temellendiği anlaşılmıştır.

Keywords

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Paramparça, şiir çözümlemesi, Göstergebilim, Anlambilim.

Read: 208

Download: 100