“PARAMPARÇA” ŞİİRİ ÜZERİNDE ANLAMBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL BAĞLAMDA BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-23 13:54:35.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 351-363
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüze değin bir edebî tür olarak şiire dair pek çok tanım yapılmıştır. Ancak şiirin tam olarak ne olduğu hususunda net bir cevap vermek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü şiirin doğasında metaforik bir ruh bulunmaktadır. Bu yüzden şiir, özellikle duyguları esas alan ve anlamlandırılması zor olan bir metin türüdür. Anlambilimsel ve göstergebilimsel çözümleme, bu zorluğu aşmaya katkı sağlayan çözüm yollarına sahiptir. Bu çalışmada öncelikle Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Paramparça adlı şiiri biçimsel ve dilbilgisel boyutları ile çözümlenmiştir. Bu çözümlemenin ardından şiirdeki karşıtlıklar sezinlettiği duygular bağlamında tespit edilmiş ve Paramparça şiiri söylemsel, anlatısal ve mantıksal-anlamsal düzeyde çözümlenmiştir. Tüm bunların neticesinde Paramparça şiirinin yalnızlık ve yabancılaşma üzerinde temellendiği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Until today, many definitions have been made about poetry as a literary genre. However, it will not be a correct approach to give a clear answer about exactly what the poem is. Because there is a metaphorical spirit in the nature of poetry. Poetry is a type of text that is especially based on emotions and is difficult to giving meaning. Semantic and semiotic analysis has solutions that contribute to overcoming this difficulty. Firstly, Paramparça was analysed with its grammatical and formal dimensions. After , contrasts in the poetry was identificated in the context of feeling emotions and the poetry was analysed in terms of discourse, narrative and logical-semantic level. As a result , it was understood that Paramparça was based on loneliness and alienation.

Keywords


 • Aksan, Doğan (1999). Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. İstanbul: Engin Yayınevi.

 • Barthes, Roland (2016). Göstergebilimsel Serüven. Mehmet Rifat, Sema Rifat, çev. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Ergin, Muharrem (2007). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.

 • Göktürk, Akşit. (2007). Okuma Uğraşı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Kavcar, Cahit; Oğuzkan, A. Ferhan ve Aksoy, Özlem (2007). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Eyüboğlu, Bedri Rahmi (2018). Dol Karabakır Dol. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Uçan, Hilmi (2006). Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim. Ankara: Hece Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics