MUHASEBE EĞİTİMİNDE OLUŞAN KAVRAM YANILGILARININ GELİŞTİRİLEN DÖRT AŞAMALI TANI TESTİ İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINATION OF CONCEPT ERRORS IN ACCOUNTING EDUCATION BY DEVELOPING FOUR-TIER DIAGNOSIS TEST

Author : Musa ALTIN -Mustafa AY - Ümmü ALTIN
Number of pages : 491-511

Abstract

Kavram yanılgıları, öğrenim sürecinin her aşamasında olduğu gibi muhasebe derslerinde de yaygın olarak bulunmaktadır. Bu kavram yanılgıları, öğrencilerin sonraki kavramları anlamalarını olumsuz etkileyeceğinden dolayı, yanılgılar daha önceden tespit edilerek giderilmelidir. Bu çalışmanın amacı, muhasebe derslerindeki bazı kavramlar hakkında kavram yanılgılarının varlığını teşhis etmek için dört aşamalı bir test geliştirmek ve uygulamaktır. Geliştirilen dört aşamalı Muhasebe Derslerinde Kavram Yanılgıları Tanı Testi (MDKYTT), 2018-2019 eğitim öğretim yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü 3. ve 4. sınıfta eğitim gören 214 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler analizler SPSS 24 ve Microsoft Office Excel programları kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları; öğrencilerin muhasebe derslerinde kullanılan kavramlarda çok sayıda kavram yanılgısına sahip olduğunu, bilimsel bilgi düzeyinin yeterli olmadığını ve öğrencilerin sorulan soruları doğru cevaplama, cevabın nedenini açıklama ve bu cevaplarından emin olma konularında yetersiz olduğunu göstermektedir.

Keywords

Kavram Yanılgıları, Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Dört Aşamalı Tanı Testi

Read: 198

Download: 59