KÜTAHYA YUKARI KALE MESCİDİ
YUKARI KALE MASJID OF KUTAHYA

Author : Demet KARA
Number of pages : 366-378

Abstract

1361-1387 yılları arasında Germiyanoğullarına hükümdarlık yapan Süleyman Şah tarafından Kütahya Kalesi içinde yaptırılan mescit, inşa kitabesinde “mübarek mescit” olarak geçtiğinden birçok farklı isimle anılmıştır. Bugüne kadar Kütahya Kalesi ile ilgili yapılan çalışmalar, kaleyi kronolojik olarak belirli bölümlere ayırmış, bu bölümlerden Yukarı Kale denilen kısımda inşa edilen mescidi Yukarı Kale Mescidi olarak adlandırmak uygun görülmüştür. Yukarı Kale Mescidi ilk inşasından sonra birçok kez onarım geçirerek büyük oranda orijinalliğini yitirmiş halde günümüze ulaşmıştır. Onarımlar yeniden inşa diyebileceğimiz boyutlarda yapılmış olsa da mescidin temel seviyesinde kare bir tabana oturtulmuş olması aynı dönem içinde inşa edilen benzer örnekleriyle mukayeseye imkânı tanımış ve yapının dönemin genel mescit mimarisine uygun olarak inşa edildiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Germiyanoğulları, Kütahya Kalesi, mescit, onarım

Read: 166

Download: 45