VEBA VE KORONAVİRÜSTEN HAREKETLE KURGUSALIN GERÇEKLİĞE DÖNÜŞÜMÜNDE FELAKETİN SÖYLEMSEL ANALİZİ
DISCURSIVE ANALYSIS OF DISASTER IN THE TRANSFORMATION OF FICTION INTO REALITY IN THE PLAGUE AND CORONAVİRUS

Author : Ebubekir BOZAVLI
Number of pages : 50-63

Abstract

Edebi türler arasında roman, gerçekliğe en yakın yapıtların başında gelir. Roman, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları zaman, mekân, kişi örgüsü içerisinde anlatan eserlerdir. Birçok türü arasından gerçekliğe daha yakın olanı söylence türüdür. Bu araştırma, Albert Camus’ünün “Veba” adlı eseri ve “Koronavirüsü” arasındaki insan yaşamına özgü benzerlikleri saptamayı ve çeşitli düzeydeki olguların sosyal yaşamı nasıl şekillendirdiğini kavramsal analiz ve temalarla incelemeyi hedeflemektedir. Diğer bir ifadeyle mevcut araştırma, kurgusal nitelikteki veba romanında yaşananların dünyada koronavirüs gerçekliğinde yaşananlarla büyük ölçüde örtüştüğünü ispatlamaya yönelecek. Araştırmanın örneklemini, veba romanı ve ulusal ve uluslararası görsel ve yazılı medyadaki koronavirüs haberleri ve haber analizleri oluşturmaktadır. Tematik analizle (Giroux, ve Tremblay, 2002) elde edilen veriler, betimsel ve içerik analiziyle (Yıldırım ve Şimşek, 2000) çözümlenmiştir. Araştırma, salgınların ırkı, zamanı, mekânı ve koşulları farklı olsa da dilinin aynı olduğunu ortaya koymaktadır. Albert Camus’nün veba romanında yaşanılanlar ile koronavirüs salgınında yaşanılanların büyük ölçüde örtüştüğü saptanmaktadır. Yalnızca virüslerin türü, zaman, insanlar, mekânlar farklılaşmaktadır. Bunun dışında yaşanılan acılar aynıdır. Bu benzerlik, Camus’nün eserini adeta roman olmaktan çıkarıp bir araştırma ve inceleme eserine dönüştürüyor. Veba virüsü bittiği gibi elbette koronavirüsü de bir gün bitecek ama felaket ya da kötülük bir gerçek olarak kalacaktır. Onun gerçekliğinin en büyük ispatı da hiç dinmeyen felaketlerdir.

Keywords

Roman, salgın, insanlık, umut, çaresizlik, yalnızlık

Read: 237

Download: 86