BLOK ZİNCİRİ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON BLOCKCHAIN AND ITS APPLICATIONS

Author : Doğuş AYGÜN
Number of pages : 481-490

Abstract

Endüstri 4.0’ın merkezinde olan teknolojilerden biri olarak kabul gören blok zinciri teknolojisi literatürde Bitcoin’in arkasındaki güç olarak belirtilmektedir. Bu innovatif teknolojinin uygulanma alanı yalnızca Bitcoin gibi kripto paralarla sınırlı kalmayıp birçok farklı alanı ve sektörü kapsamaktadır. İşletmelerin dijital dönüşümünde Endüstri 4.0 teknolojilerinin benimsenmesi ve uygulanması çok önemli bir hal alırken, özellikle blok zinciri teknolojisinin çok iyi anlaşılamaması ve çok özelliğinin henüz farkında olunmaması bir engel yaratmaktadır. Bu çalışmada çok sayıda farklı boyutlara sahip olan blok zinciri teknolojisinin işletmeler tarafında önemli olan yönleri değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, blok zinciri teknolojisinin yalnızca bitcoin’den ibaret olmadığını göstermek ve blok zincirinin getirdiği fırsatlar konusunda farkındalık yaratmaktır.

Keywords

Blok zinciri, Bitcoin, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm

Read: 142

Download: 43