TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK TİCARET ALGISI: COVID-19 ETKİSİ VE E-TİCARET FAALİYETLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Author:

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-23 13:54:12.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 65-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet kullanımının olağanüstü bir hızla yaygınlaşması ve bilişim ile iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda, yeni bir ekonomik platform oluşmuştur. Satıcılar kümesi, alıcılar kümesi ile internet pazarında buluşma imkanına sahip olmuş, bu yüzden faaliyetlerini elektronik ortama taşımışlardır. Elektronik ticaret, dünyaya en kolay açılan en büyük kapıdır. Geleneksel ticarete göre birçok üstün yanı bulunan elektronik ticaretin, halen çözüme kavuşturulması gereken sorunları da mevcuttur. Tüketicilerin kişisel verilerinin korunması, e-ticaret sitelerine güven ve hizmet kalitesi bu sorunların başında gelmektedir. Üstelik 2020 yılı başında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonucu, elektronik ticaret faaliyetlerinin artışıyla beraber ortaya çıkan teslimat problemleri ve tüketici mağduriyetleri, lojistik sektöründeki kalitenin ve lojistik ağının iyileştirilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, elektronik ticaret platformuyla ilgili ülkemizde ve dünyadaki güncel veriler değerlendirilmiş, birtakım çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

Abstract

A new economic platform has emerged as a result of the widespread use of the internet and the development of information and communication technologies. The set of sellers had the opportunity to meet the set of buyers in the internet market, so they moved their activities to the electronic environment. Electronic commerce is the most convenient gate to the world. Electronic commerce, which has many advantages compared to traditional commerce, still has problems to be resolved. The problem of protecting personal data of consumers, lack of trust in e-commerce websites and inadequate service quality are among these problems. Moreover, as a result of the Covid-19 pandemic that affected the whole world from the beginning of 2020, the delivery problems and consumer grievances that emerged with the increase of e-commerce activities revealed the necessity to improve the quality and logistics network in the logistics sector. In this study, current data about the e-commerce platform in our country and in the world were evaluated and some solutions were proposed.

Keywords