TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK TİCARET ALGISI: COVID-19 ETKİSİ VE E-TİCARET FAALİYETLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR
CONSUMERS' PERCEPTION OF ELECTRONIC COMMERCE: COVID-19 EFFECT AND THE PROBLEMS IN E-COMMERCE ACTIVITIES

Author : Ali ERDOĞAN
Number of pages : 65-78

Abstract

İnternet kullanımının olağanüstü bir hızla yaygınlaşması ve bilişim ile iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda, yeni bir ekonomik platform oluşmuştur. Satıcılar kümesi, alıcılar kümesi ile internet pazarında buluşma imkanına sahip olmuş, bu yüzden faaliyetlerini elektronik ortama taşımışlardır. Elektronik ticaret, dünyaya en kolay açılan en büyük kapıdır. Geleneksel ticarete göre birçok üstün yanı bulunan elektronik ticaretin, halen çözüme kavuşturulması gereken sorunları da mevcuttur. Tüketicilerin kişisel verilerinin korunması, e-ticaret sitelerine güven ve hizmet kalitesi bu sorunların başında gelmektedir. Üstelik 2020 yılı başında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonucu, elektronik ticaret faaliyetlerinin artışıyla beraber ortaya çıkan teslimat problemleri ve tüketici mağduriyetleri, lojistik sektöründeki kalitenin ve lojistik ağının iyileştirilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, elektronik ticaret platformuyla ilgili ülkemizde ve dünyadaki güncel veriler değerlendirilmiş, birtakım çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

E-ticaret, Tüketici Odaklı Pazarlama, lojistik, ürün çeşitliliği, teslimat süresi.

Read: 97

Download: 47