TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK TİCARET ALGISI: COVID-19 ETKİSİ VE E-TİCARET FAALİYETLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Author :  

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-23 13:54:12.0
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 65-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet kullanımının olağanüstü bir hızla yaygınlaşması ve bilişim ile iletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda, yeni bir ekonomik platform oluşmuştur. Satıcılar kümesi, alıcılar kümesi ile internet pazarında buluşma imkanına sahip olmuş, bu yüzden faaliyetlerini elektronik ortama taşımışlardır. Elektronik ticaret, dünyaya en kolay açılan en büyük kapıdır. Geleneksel ticarete göre birçok üstün yanı bulunan elektronik ticaretin, halen çözüme kavuşturulması gereken sorunları da mevcuttur. Tüketicilerin kişisel verilerinin korunması, e-ticaret sitelerine güven ve hizmet kalitesi bu sorunların başında gelmektedir. Üstelik 2020 yılı başında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonucu, elektronik ticaret faaliyetlerinin artışıyla beraber ortaya çıkan teslimat problemleri ve tüketici mağduriyetleri, lojistik sektöründeki kalitenin ve lojistik ağının iyileştirilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, elektronik ticaret platformuyla ilgili ülkemizde ve dünyadaki güncel veriler değerlendirilmiş, birtakım çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

Abstract

A new economic platform has emerged as a result of the widespread use of the internet and the development of information and communication technologies. The set of sellers had the opportunity to meet the set of buyers in the internet market, so they moved their activities to the electronic environment. Electronic commerce is the most convenient gate to the world. Electronic commerce, which has many advantages compared to traditional commerce, still has problems to be resolved. The problem of protecting personal data of consumers, lack of trust in e-commerce websites and inadequate service quality are among these problems. Moreover, as a result of the Covid-19 pandemic that affected the whole world from the beginning of 2020, the delivery problems and consumer grievances that emerged with the increase of e-commerce activities revealed the necessity to improve the quality and logistics network in the logistics sector. In this study, current data about the e-commerce platform in our country and in the world were evaluated and some solutions were proposed.

Keywords


 • Bhattı, A., Akram, H., Basıt, H., Khan, A., Naqvı, S., Bilal, M. (2020): “E-commerce Trends During COVID-19 Pandemic”, International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13 (2).

 • Bulut, Z.A., Öngören, B. ve Engin, K. (2006): “Kobilerde Elektronik Ticaretin Kullanımı: İstanbul Örneği”, Doğuş Üniv. Dergisi, 7 (2).

 • Canpolat, Ö. (2001): E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, Ankara.

 • Deloıtte, TÜSİAD (2019): “E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar”.

 • Demirdöğmez, M., Gültekin, N. ve Taş, H.Y. (2018): “Türkiye’de E-Ticaret Sektörünün Yıllara Göre Gelişimi”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15).

 • Donthu, N., Gustafsson, A. (2020): “Effects of COVID-19 on Business and Research”, Journal of Business Research, 117.

 • Erdoğan, A. (2019): “Tüketicilerin B2C E-ticarete Bakış Açısı: Bir Anket Çalışması ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (89).

 • Erdoğan, A. (2018): Les Nouveautés et Les Problemes du E-Commerce, Der Yayınları.

 • Güven, H. (2020): “Covid-19 Pandemi Krizi Sürecinde E-ticarette Meydana Gelen Değişimler”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5).

 • Kuyucu, M. (2019): “E-ticaret Uygulamaları: Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Alışveriş Yapma Alışkanlıkları İzmir Örneği”, Proceedings of Socıoınt 2019-6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities.

 • Öztürk, A.B. (2016): “E-ticaret Sektörü”, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü.

 • Taşlıyan, M. (2006): Elektronik Ticaret, Kavramlar ve Uygulamalar, Sakarya Kitabevi.

 • Toprak, N.G. (2014): “B2C E-ticaretin Tam Rekabet Piyasası Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1).

 • Uib (Uludağ İhracatçı Birlikleri) Genel Sekreterliği ARGE Şubesi. (2020): “Covid-19’un E- ticaret Üzerindeki Etkileri”.

 • Ungerer, C., Portugal, A., Molınuevo, M., Rovo, N. (2020): “Recommendations to Leverage E- Commerce During The Covid-19 Crisis”, World Bank Group, Equitable Growth, Finance & Institutions.

 • WTO (World Trade Organization). (2020): “E-Commerce, Trade and The Covid-19 Pandemic”.

                                                                                                    
 • Article Statistics