AKDENİZ BÖLGESİNDE ÖRTÜALTI DOMATES ÜRETİCİLERİNİN İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF PESTICIDE USE HABITS OF GREENHOUSES TOMATO PRODUCERS IN THE MEDITERRANEAN REGION

Author : Ahmet Semih UZUNDUMLU -Ökkeş KUTARUK
Number of pages : 35-49

Abstract

Bu çalışmanın amacı Akdeniz Bölgesi’nde örtüaltı domates üretimi yapan üreticilerin tarımsal ilaç kullanım eğilimlerini, çevreye olan duyarlılıklarını ve ilaç kullanım düzeylerini miktar ve değer olarak belirlemektir. Araştırmada, Akdeniz bölgesinde örtüaltı üretiminin yoğun şekilde yapıldığı Antalya, Adana ve Mersin illerinde toplam 100 anket yapılmıştır. Çalışmada anakitle oranlarına dayalı Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Anket verileri 2018 üretim yılını kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; üreticiler domates üretimi yaparken, karşılaştıkları hastalık ve yabancı otlara karşı ilaçlama zamanın belirlenememesi, ilaçlama bilgi eksikliği ve yanlış ilaçlama yapma gibi problemlerle karşılaştığı belirlenmiştir. Genelde örtüaltı üretiminde son yıllarda aşırı ilaç kullanımı olduğu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu çalışmada da üreticilerin %47’sinin ilaçlama da önerilen dozu tatbik ettiği, %53’ünün ise önerilen ilaçlama dozuna uymadığı belirlenmiştir. Probit modelde doza uyup-uymama bağımlı değişken olarak seçilmiş ve bireylerin doğru dozda ilaç kullanımına etkili olan faktörler belirlenmiştir. Bu faktörlerden ilaçlama kursuna katılma, ortalama tarımsal gelir, yanlış ilaç kullanımı ve tarımsal kuruluşları ziyaret uygun doz kullanımını artırırken, Adana illi, kooperatife üyelik ve destekler doz aşımına neden olmaktadır. İşletmelerde bulunan fertlerin ilaçlama konusunda tarımsal kuruluşları ziyaret etmesini teşvik edici düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Keywords

Akdeniz Bölgesi, Kimyasal İlaç, Örtüaltı, Üretici Yaklaşımları

Read: 259

Download: 97