KTÜ FAİK AHMET BARUTÇU KÜTÜPHANESİ’NİN İŞARET VE YÖNLENDİRME TASARIMI BİLEŞENLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMESİ
EVALUATION OF KTÜ FAİK AHMET BARUTÇU LIBRARY IN THE CONTEXT OF SIGN AND ORIENTATION DESIGN COMPONENTS

Author : Ayşegül DURUKAN -İrem BEKAR - Şebnem ERTAŞ BEŞİR
Number of pages : 404-417

Abstract

Bilgi toplumu olgusu ile birlikte önemi artan enformasyon kavramı, geçmişten günümüze kadar insanoğlu için daima ön planda olmuştur. Her alanda varlığını sürdüren ve bilginin aktarılma yollarını tartışan enformasyon, mekânsal olarak; mekân içerisinde bilgi almaya yönelik etkileşimin sağlanmasındaki görsel iletişim araçlarının ergonomi kriterlerine uygun olması anlamına gelir. Bilginin aktarılmasında en az iki kişinin varlığından söz etmek gerekirken görsel iletişim araçları bu sınırlılığı ortadan kaldırmıştır. Görsel iletişim araçları arasında önemli bir yeri olan işaret ve yönlendirme elemanları günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkmakta ve yaşamımızı kolaylaştırmaktadır. Son dönemlerdeki gelişmeler ile birlikte işaret ve yönlendirme elemanlarının tasarımlarının da önemi oldukça artmıştır. Birçok mekânda olduğu gibi toplumsal mekânlarda da görsel iletişim araçlarının kullanılması kaçınılmaz olmuştur. Kütüphaneler de bilginin ve enformasyonun en fazla ihtiyaç duyulduğu toplumsal alanlardır. Çalışmada KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi görsel iletişim araçlarından işaret ve yönlendirme elemanları, işaret ve yönlendirme tasarım bileşenleri bağlamında tipoloji, renk, malzeme, yer seçimi ve mekâna uygunluk olarak beş başlık özelinde ele alınmıştır.

Keywords

Enformasyon, İşaret ve Yönlendirme Tasarımları, Kütüphane, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi

Read: 183

Download: 73