İNGİLİZCE SINIFLARINDA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜRLERİN ROLÜ
THE ROLE OF CARTOONS IN TEACHING GRAMMAR IN EFL CLASSES

Author : Gülay ER -Emel AKAY GÜLLER
Number of pages : 164-180

Abstract

Bu çalışma, İngilizce dilbilgisi öğretiminde karikatürlerin rol aldığı ders etkinliklerinin Samsun’da bir ortaokuldaki 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dilbilgisi öğrenmelerine ilişkin etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma için 8. sınıfların iki grubunda olan toplam 29 öğrenci seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin belirlenen gramer konularıyla ilgili bilgilerini ölçmek amacıyla her iki gruba da ön test uygulanmıştır. Çalışmada deney ve kontrol gruplu öntest-sontest modeli kullanılmıştır. Öğretim süreci sonrasında her iki gruba son test uygulanmış ve bu testlerin analizinde IBM SPSS İstatistik 22 paket programı kullanılmıştır. 10 hafta süren öğretim etkinliği boyunca, on farklı gramer konusu dersin gerek sunum gerekse alıştırma aşamalarında kullanılan karikatürlerin olduğu ders etkinlikleri 8A sınıfına uygulanmıştır. Öğretim süreci sonunda uygulanan son test sonuçları, İngilizce derslerinde dilbilgisi öğretiminde karikatürlerin kullanımının, deney grubundaki öğrencilerin başarısında etkili olduğunu göstermiştir.

Keywords

Dilbilgisi, karikatür, Ortaokul öğrencileri, Yabancı Dil Öğretimi.

Read: 213

Download: 56