İNGİLİZCE SINIFLARINDA DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜRLERİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2020-108
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Öğretimi
Number of pages: 164-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, İngilizce dilbilgisi öğretiminde karikatürlerin rol aldığı ders etkinliklerinin Samsun’da bir ortaokuldaki 8. sınıf öğrencilerinin İngilizce dilbilgisi öğrenmelerine ilişkin etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma için 8. sınıfların iki grubunda olan toplam 29 öğrenci seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin belirlenen gramer konularıyla ilgili bilgilerini ölçmek amacıyla her iki gruba da ön test uygulanmıştır. Çalışmada deney ve kontrol gruplu öntest-sontest modeli kullanılmıştır. Öğretim süreci sonrasında her iki gruba son test uygulanmış ve bu testlerin analizinde IBM SPSS İstatistik 22 paket programı kullanılmıştır. 10 hafta süren öğretim etkinliği boyunca, on farklı gramer konusu dersin gerek sunum gerekse alıştırma aşamalarında kullanılan karikatürlerin olduğu ders etkinlikleri 8A sınıfına uygulanmıştır. Öğretim süreci sonunda uygulanan son test sonuçları, İngilizce derslerinde dilbilgisi öğretiminde karikatürlerin kullanımının, deney grubundaki öğrencilerin başarısında etkili olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to investigate the effects of lesson activities including cartoons in teaching of grammar on 8th grade students’ learning English grammar. For this study, twenty nine students in two groups of 8th grade classes in a secondary school in Samsun were chosen. In the study, a pretest-posttest model with control and experiment groups has been used. To define the current knowledge of the students in both groups, a pre–test was applied to both groups. After the teaching period , a post-test was applied to both group and in order to analyse the findings, IBM SPSS Statistics 22 software programme was used. During the 10 week teaching process, ten different grammar subjects were taught the students in the group chosen as the experiment group through the cartoons prepared for the presentation or/and practice sections of the lesson. The results of the post-test, which was administered at the end of the instructon period, have revealed that using cartoons in grammar teaching had a positive effect on the achievement of the students in the expreiment group.

Keywords