YEMEN’DEKİ VAKIFLARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
THE EFFECTS OF FOUNDATIONS IN YEMEN ON ECONOMIC GROWTH

Author : Eshraq Abdulazız MOHAMMED ALOLOFI -Tawfik Abdo TAHER ANAAM AL-SHARABİ
Number of pages : 525-544

Abstract

Vakıflar, ekonomide meydana gelen krizlerin çözümüne, ekonomik dengeye, büyümeye ve kalkınmaya katkı sunar. Dolayısıyla meselenin temel sorunu, Vakıfların nasıl kullanılacağı ve ekonomik istikrarın sağlanması için İslami finans sisteminin aracına nasıl güvenileceğidir. Ayrıca bu sistemdeki zorunlu araçlardan sonra ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için tamamlayıcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Ancak İslam toplumlarının gerekli kalkınma düzeyine ulaşamaması sebebiyle mevcut çağın gereklilikleri doğrultusunda destekleme ve geliştirme çalışmalarına, rolün canlandırılmasına ve modern formüllerin getirilmesine yönelik olarak vakıfların yeniden canlandırılmaya ihtiyacı vardır. Yemen ekonomisinin istikrarına katkıda bulunan fon kaynaklarına ve kalkınma kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Vakıflar, Yemen’de toplumun sorunlarını hafifletmeye ve hedeflere ulaşmada önemli bir yere sahiptir. Ülkenin ekonomik güvenliğini artırmak için para vakfı yatırımı olması gerekmektedir. Yemen gibi bir ülke için farklı dönemlerde sahip olduğu vakıf deneyimi, sosyal dayanışmaya yardımcı olan bir tecrübe oluşturdu. Bu çalışmada 2000-2014 yılları arasında Yemen'deki ekonomik kalkınmaya, vakfın katkısı ele alınıp ekonomik güvenlikte Yemen'deki vakıfların oynadığı rolü ve bunların ülkedeki kalkınmaya katkısı incelenecektir. Bu dönemde vakıf kurumu en önemlisi İslam vakıfları kanununda yapılan değişiklik olmak üzere önemli yasal ve kurumsal gelişmelere sahne olmuştur. 2015 yılı ve sonraki dönemde savaşın sebep olduğu veri kısıtı nedeniyle bu tarihler çalışmada incelenememiştir.

Keywords

Hayırsever Sektörü, Vakıf, Vakıf Gelirleri, Vakıf Giderleri, Vakıf Yatırımları, Ekonomik Büyüme, Yemen’de Vakıflar.

Read: 336

Download: 188