SUÇ MAĞDURU OLMA KORKUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE FEAR OF CRIME

Author : Nurcan HAMZAOĞLU -Burcu TÜRK
Number of pages : 120-135

Abstract

Pek çok kişi için temel duygusal durumlardan biri olan korkunun topluma yayılması ve artması, suç korkusunu bireysel olmaktan çıkarıp toplumsal bir nitelik kazandırmaktadır. Mağdur olma korkusu yaşayan bireylerde ortaya çıkan anksiyete, kaygı, korku endişe gibi olumsuz duyguların yanı sıra kişilerin ortaya çıkan suç mağduru olma korkusu toplumsal birliği ve resmî olmayan kontrol mekanizmasını zayıflatarak insanların birbirine yabancılaşmasına ve toplumda güvenin azalmasına yol açmaktadır. Bu makale suç mağduru olma korkusu ile ilgili araştırma literatürünü gözden geçirmektedir. Öncelikle suç mağduru olma korkusu ve etkileyen faktörler devamında da suç mağduriyeti ile ilgili teoriler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, suç mağduru olma korkusunun birey ve toplum üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, ülkemizdeki çalışmalar üzerinden bir değerlendirme yapılarak mağduriyet korkusunu önlemeye yönelik geliştirilecek stratejiler ve ileriki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Mağdur olma korkusu, Suç, Suç korkusu

Read: 289

Download: 188