VAN İLİ HIRİSTİYAN DİNİ MİMARİSİ CEPHE SÜSLEME PROGRAMI: TAÇKEMER PLASTİK BEZEME ÖRNEKLERİ
VAN PROVINCE CHRISTIAN RELIGIOUS ARCHITECTURE FAÇADE DECORATION PROGRAM: EXAMPLES OF CROWN-ARCH PLASTIC ORNAMENTS

Author : Emel YILDIZ
Number of pages : 99-119

Abstract

Van Gölü Havzası sınırları içerisinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Van İli, tarihi sürecinde birçok medeniyet ve devlete ev sahipliği yapmış olmasının doğal sonucu olarak tarihi ve kültürel miras açısından çeşitlilik göstermektedir. Bu eserler içerisinde Hıristiyan dini mimarisi yapıları mimari üsluplarının yanı sıra taş bezeme öğeleriyle günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Söz konusu eserlere yönelik çeşitli araştırma ve yayınlar olmasına rağmen, bu yapıların cephe programı düzenlemesinde dikkat çeken taçkemer plastik bezemelerin şimdiye kadar detaylı olarak incelenmedikleri görülmektedir. Bu çalışmada, Van’daki Hıristiyan dini mimarisi yapılarının cephe süsleme programı düzenlemesinde taçkemer plastik bezemelerin tanıtılması amaçlanmıştır. Cephelerde pencere ve üçgen niş üzerlerinde yer alan toplamda 18 adet bitkisel ve geometrik motifli taçkemer plastik bezeme çalışılmıştır. Gerek görsel gerek teknik olarak belgelenen plastik süsleme örnekleri aynı zamanda çevre kültürlerin benzer örnekleriyle karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Keywords

Van İli, Hıristiyan Dini Mimarisi, Cephe Programı, Plastik Bezeme, Taçkemer.

Read: 196

Download: 66