BELGESEL TÜRÜNDE KATILIMCI BİÇEM: INSIDE THE WORLD’S TOUGHEST PRISONS PROGRAMI ÖRNEĞİ
PARTICIPATORY MODE IN DOCUMENTARY TYPE: THE EXAMPLE OF INSIDE THE WORLD’S TOUGHEST PRISONS PROGRAMS

Author : Semih SALMAN
Number of pages : 394-403

Abstract

Sinemanın ilk zamanlarından itibaren belgesel, tür olarak kabul edilerek gelişimini devam ettirmektedir. Sinemada yeni yaklaşımların oluşması, biçimsel açıdan yaşanan değişiklikler belgeseli de etkilemektedir. Çağdaş belgesel kuramcısı Bill Nichols, bu alanda yaptığı çalışmalar sonrasında belgeseli türlere ayırmıştır. Bunlar; açıklayıcı, açıklayıcı, gözlemci, dönüşlü, edimsel ve katılımcı biçemlerdir. Çalışmada, Nichols’un oluşturduğu belgesel türlerinden biri olan katılımcı biçemin özellikleri dikkate alınarak Dünyanın En Zorlu Hapishaneleri (Inside the World’s Toughest Prisons) programı ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Katılımcı belgeselde olaylara katılım sağlanır, röportaj yapılır ve etkileşimin kurulması temel alınır. Toplumsal sorunların incelenmesinin amaçlandığı katılımcı biçemde, sunucu kameranın karşısında yer alarak izleyici ve özneler arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Bu bağlamda, Dünyanın En Zorlu Hapishaneleri belgeselinin katılımcı biçemi nasıl ve ne şekilde temsil ettiği, hangi özelliklerini gösterdiği ve başka biçemlerle temas edip etmediği çalışmada ele alınmaktadır.

Keywords

Belgesel, Katılımcı Biçem, Bill Nichols, Dünyanın En Zorlu Hapishaneleri.

Read: 176

Download: 51