HEMŞİRELİKTE KALİTE GÖSTERGELERİNİN KULLANIMI VE ÖNEMİ
USE AND IMPORTANCE OF QUALITY INDICATORS IN NURSING

Author : Müzelfe BIYIK -Aysun TÜRE
Number of pages : 418-433

Abstract

Dünya'da sağlık sistemlerinde kalite kavramı her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Sağlık organizasyonlarında yöneticilerin bu süreçte ölçmeye ve sürekli iyileştirmeye dayalı yönetim modellerini bilmeleri, uygulayabilmeleri oldukça önemlidir. Kalite göstergeleri iyi yönetilen sistemlerin başarılarının düzeyini sayısal olarak tanımlamaktadır. Hemşireliğe duyarlı göstergelerin kullanımı ise bakım uygulamalarının yönetimi için son derece önemlidir. Sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi süreci bakımın sistematik değerlendirilmesini gerektirir. Sistematik, kanıta dayalı geçerli ve kapsamlı hemşireliğe duyarlı kalite göstergelerinin geliştirilmesi, hemşirelik bakımının doğru ve kesin bir şekilde ölçülmesini, değerlendirilmesini ve bunların hasta sonuçları üzerindeki olumlu etkilerini kolaylaştırabilmektedir. Hemşirelik bu süreçte anahtar bir role sahiptir. Sağlık işgücünün en büyük bileşenini oluşturmaktadır. Yönetici hemşireler ise kalite sistemlerini koordine etmek ve diğer sağlık profesyonelleri ile koordinasyonu ve iş birliğini sağlayan bir lider konumundadır. Yönetici hemşirelerin kapsamlı verilere ulaşarak, hemşirelik bakımında kaliteyi iyileştirmek için bu verilerin en iyi nasıl kullanılacağına karar vermeleri ve çalışanlarının katkılarını sağlamaları gerekmektedir.

Keywords

Hemşirelik, Kalite, Kalite göstergeleri, Hemşireliğe duyarlı göstergeler

Read: 199

Download: 80