MEMLÛK-KIPÇAK TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI ARAŞTIRMALARINA KATKILAR: GÖZ KUSURLARI İLE İLGİLİ SÖZCÜKLER VE KAZAKÇADAKİ KULLANIMLARI
CONTRIBUTIONS TO MAMLUK-KIPCHAK VOCABULARY RESEARCH: WORDS RELATED EYE DEFECTS AND THEIR USE IN KAZAKH LANGUAGE

Author : Duygu TEMEL - Ayşe Melek ÖZYETGİN
Number of pages : 516-524

Abstract

İnsan sağlığı ilgili sözcükler bir dilin temel söz varlığı içinde yer alan ve kullanım sıklığı çok olan sözcüklerdir. Vücuttaki eksiklikler ve kusurları ifade eden sözcükler de bu söz varlığının bir parçasıdır. Beş duyu organımızdan biri olan gözle ilgili dilimizde çok zengin bir kavram alanı yaratılmıştır. Göz ile ilgili kullanılan bu zengin kavram alanı, Türk dilinin Eski Türkçe döneminden itibaren yazılı kaynaklarda tanıklanmaktadır. Bu yazı kapsamında, Memlûk-Kıpçak Türkçesinin zengin söz varlığı içinde tespit ettiğimiz göz kusurları ile ilgili sözcükler tarihi- karşılaştırmalı yöntemle incelenecek ve ilgili sözcüklerin Modern Kıpçak lehçelerinden biri olan Kazakçadaki durumu değerlendirilecektir. Böylelikle Memlûk-Kıpçak söz varlığında tespit edilen göz kusurları ile ilgili terimlerin Kazakçadaki yansımalarını belirlemekle birlikte Kazakçada ne ölçüde korunduğunu ve ne gibi değişimlere uğradığını ortaya koymak amaçlanmıştır.

Keywords

Memlûk- Kıpçak Türkçesi, Kazakça, Söz varlığı, Göz, Göz kusurları

Read:236

Download: 94

Atıf Bulunamadı