İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA SAHNE KORKUSU İLE MÜCADELE VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELEMESİ
STRUGLE WITH STAGE FEAR, EFFECTS ON STAGE PERFORMING ANXIETY AND THE PRIMARY SCHOOL AN ANALYSIS OF SCENE LOST IN CHILDREN

Author : Pınar TURAN
Number of pages : 124-140

Abstract

Sahne korkusu olarak da bilinen performans kaygısı (anksiyetesi), müzisyenler arasında sıklıkla görülen, kişinin performansını sergilemesinde engel teşkil eden, hatta daha ilerleyen boyutta yaşanması halinde neredeyse kariyerinin sonlanması ile sonuçlanabilen önemli bir faktör olarak görülebilir. Bu denli önemli yer tutan bir konuda öncelikle anksiyetenin ne olduğunun kapsamlı olarak bilinmesinde yarar vardır. Hiçbir etken olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkabilen bu rahatsızlık aynı zamanda risk ortamlarında da kendini gösterebilmektedir. Kişinin ilk kez karşılaştığı bir ortam, durum veya beklenmedik bir olay karşısında kendini tehlikede ve çaresiz hissetmesi bu rahatsızlığın ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerdendir. Bu korku kişiden kişiye, yaşa ve deneyime bağlı olarak çeşitli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada sahne korkusundan en yoğun şekilde etkilenen meslek gruplarından biri olan müzisyenler üzerinde bu korkunun nasıl ortaya çıktığı, neden bu korkuyu yaşadıkları, içsel ve çevresel faktörlerin bu korkuyu nasıl şekillendirdiği ve sahne korkusunun üstesinden gelebilmek için ne gibi yollara başvurmaları gerektiği, alınması gereken önlemler farklı yaklaşımlar üzerinden incelenecektir.

Keywords

Sahne Korkusu, İlkokul çocukları, Müzikal Performans Kaygısı,

Read: 327

Download: 120