İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA SAHNE KORKUSU İLE MÜCADELE VE PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELEMESİ

Author:

Year-Number: 2020-107
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : MÜZİK
Number of pages: 124-140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sahne korkusu olarak da bilinen performans kaygısı (anksiyetesi), müzisyenler arasında sıklıkla görülen, kişinin performansını sergilemesinde engel teşkil eden, hatta daha ilerleyen boyutta yaşanması halinde neredeyse kariyerinin sonlanması ile sonuçlanabilen önemli bir faktör olarak görülebilir. Bu denli önemli yer tutan bir konuda öncelikle anksiyetenin ne olduğunun kapsamlı olarak bilinmesinde yarar vardır. Hiçbir etken olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkabilen bu rahatsızlık aynı zamanda risk ortamlarında da kendini gösterebilmektedir. Kişinin ilk kez karşılaştığı bir ortam, durum veya beklenmedik bir olay karşısında kendini tehlikede ve çaresiz hissetmesi bu rahatsızlığın ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerdendir. Bu korku kişiden kişiye, yaşa ve deneyime bağlı olarak çeşitli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada sahne korkusundan en yoğun şekilde etkilenen meslek gruplarından biri olan müzisyenler üzerinde bu korkunun nasıl ortaya çıktığı, neden bu korkuyu yaşadıkları, içsel ve çevresel faktörlerin bu korkuyu nasıl şekillendirdiği ve sahne korkusunun üstesinden gelebilmek için ne gibi yollara başvurmaları gerektiği, alınması gereken önlemler farklı yaklaşımlar üzerinden incelenecektir.

Keywords

Abstract

Performance anxiety (anxiety), also known as stage fright, can be seen as an important factor that is frequently seen among musicians, hinders the performance of the person, and may even result in an almost ending career if experienced in a more progressive dimension. It is useful to know comprehensively what anxiety is in a matter that holds such an important place. This discomfort, which can occur spontaneously without any factors, can also manifest itself in risk environments. One of the most important factors in the emergence of this discomfort is that the person feels in danger and helpless in the face of an environment, situation or unexpected event that he / she encounters for the first time. This fear may differ from person to person, depending on age and experience. In this study, musicians, who are one of the profession groups that are most intensely affected by stage fear, how this fear emerged, why they experienced this fear, how internal and environmental factors shape this fear and what methods they should take in order to overcome the stage fear, and different measures to be taken. will be examined over.

Keywords