EŞ ZAMANLI ÇEVİRİDE BİLİŞSEL YÖNELİMLER

Author:

Year-Number: 2020-107
Number of pages: 322-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sözlü çeviri, tüm bilişsel süreçleri göz önünde bulundurulduğunda son derece karmaşık bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. Bu, özellikle bilişsel süreçlerin aynı anda gerçekleştiği eş zamanlı çeviri için geçerlidir. Bu nedenle eş zamanlı çeviri burada bilişsel yönleri ile ele alınmıştır. Tercümanların sözlü çeviri esnasında genellikle bu zorlu görevi yerine getirmek için her türlü çabayı göstermeleri gerekir ve bu nedenle çoğu zaman büyük bir bilişsel zorlanmaya maruz kalırlar. Bu gibi durumlarda tercümanların performanslarının bozulması muhtemeldir. Tüm bu konular bu çalışmada ele alınacaktır. Ayrıca burada eş zamanlı çeviri alanında yapılmış çalışmalardan bahsedilmiş ve bu konuda deneysel bir uygulama yapılmıştır. Teori ve uygulama olarak iki kısıma ayrılan bu çalışma ile kuramsal çerçeve hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Uygulama bölümünde ise profesyonel ve öğrenci tercümanlar arasında yapılmış deneysel bir çalışmaya yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama aşamasından bahsedilerek sonuçları sergilenmiştir. Çalışmada öne sürülen varsayım bu şekilde kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Interpretation is considered a highly complex activity given all cognitive processes. This applies to simultaneous translation, especially when cognitive processes occur at the same time. Therefore, simultaneous translation is discussed here with cognitive aspects. Interpreters often need to make every effort to perform this difficult task during interpretation, and therefore often suffer from a great cognitive strain. In such cases, the performance of interpreters is likely to deteriorate. All these issues will be discussed in this study. In addition, studies in the field of simultaneous oral translation were mentioned and an experimental application was made in this regard. In this study, which is divided into two parts as theory and application, brief information about the theoretical framework is given. In the application section, an experimental study between professional and student interpreters was included. The results were exhibited by mentioning the implementation phase of the study. The assumption suggested in the study was proved in this way.

Keywords