EŞ ZAMANLI ÇEVİRİDE BİLİŞSEL YÖNELİMLER
COGNITIVE TENDENCIES IN SIMULTANEOUS TRANSLATION

Author : Gülfidan AYTAŞ
Number of pages : 322-339

Abstract

Sözlü çeviri, tüm bilişsel süreçleri göz önünde bulundurulduğunda son derece karmaşık bir etkinlik olarak göze çarpmaktadır. Bu, özellikle bilişsel süreçlerin aynı anda gerçekleştiği eş zamanlı çeviri için geçerlidir. Bu nedenle eş zamanlı çeviri burada bilişsel yönleri ile ele alınmıştır. Tercümanların sözlü çeviri esnasında genellikle bu zorlu görevi yerine getirmek için her türlü çabayı göstermeleri gerekir ve bu nedenle çoğu zaman büyük bir bilişsel zorlanmaya maruz kalırlar. Bu gibi durumlarda tercümanların performanslarının bozulması muhtemeldir. Tüm bu konular bu çalışmada ele alınacaktır. Ayrıca burada eş zamanlı çeviri alanında yapılmış çalışmalardan bahsedilmiş ve bu konuda deneysel bir uygulama yapılmıştır. Teori ve uygulama olarak iki kısıma ayrılan bu çalışma ile kuramsal çerçeve hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Uygulama bölümünde ise profesyonel ve öğrenci tercümanlar arasında yapılmış deneysel bir çalışmaya yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama aşamasından bahsedilerek sonuçları sergilenmiştir. Çalışmada öne sürülen varsayım bu şekilde kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Eş zamanlı çeviri, bilişsellik, bellek

Read:188

Download: 61

Atıf Bulunamadı