ABDURRAHİM KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE TEFEKKÜR
CONTEMPLATION IN THE POEMS OF ABDURRAHIM KARAKOÇ

Author : Youssoufa SOUMANA -Orhan ERTÜRKMEN
Number of pages : 488-505

Abstract

Şiir dünyamızın önemli ediplerinden biri olan Karakoç, yazdığı şiir ve yazılarla milletin gönül defterinde yer almayı başarabilen şairlerdendir. Seksen yıllık ömrünü inandığı değerlere hizmete adamış dava adamı ve bir mütefekkirdir. Yazdığı şiirlerde birçok temayı işlese de, şairin belki de en önemli yönlerinden biri de onun mütefekkirliğidir. Karakoç, yüreğinde yetiştirdiği tefekkür dünyasına, rahmet damlalarından rahmet ummanına, hikmet hüzmelerinden hikmetin güneşine bizleri davet eder. Günümüz insanının ihmal ettiğini düşündüğümüz tefekkürle Allah’ın tanınabileceği tanıdıkça sevilebileceği, aklım takıldı, fikrim takıldı diyeceği, hayran ve meftun olacağı bir hale ulaşması tefekküre bağlıdır. Nice sırların düğümü tefekkür anahtarıyla çözülür. Şair tüm bunları yaparken şiirinde asıl amaç davasıdır ve inancıdır. Biz de bu çalışmamızda şairin şiirlerinde yaptığı enfüsi ve afakî tefekkür yolculuğunda onu takip edip, öncelikle tefekkürün ne olduğu sonrasında tefekküre hangi anlamları yüklediği ve iç dünyasında nasıl anlamlandırdığı başlıklar halinde ele alınmıştır. Bu çalışmada tefekkürle ilgili temalar tespit edilmiş, manevi anlamda ona ışık tutan ayet ve hadislerle desteklenmiştir.

Keywords

Tefekkür, Edebiyat, Şiir, Karakoç

Read: 246

Download: 91