EXTENDED PİYANO TEKNİKLERİ VE NOTASYONUNUN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF EXTENDED PIANO TECHNIQUES AND THEIR NOTATION

Author : Emin Ersöz YİĞİT -Aynur ELHAN NAYİR
Number of pages : 205-228

Abstract

Araştırmada extended piyano teknikleri ve notasyonunda kullanılan sembol ve ifadeler incelenmiştir. Extended piyano tekniklerinin ve bu teknikleri göstermek için kullanılan sembol ve ifadelerin açıklanması ile konuya ilgi duyan icracılara, eğitimcilere ve bireylere bir kaynak ve rehber oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu teknikler ve önemli eser örneklerinin notasyonunda kullanılan sembol ve ifadeler, yapılan doküman analizi, verilen eser örnekleri ve eserlerin notalarının incelenmesi ile ortaya koyulmuştur. Extended piyano tekniklerini kullanarak bestelenmiş eserler arasından notasına ulaşılabilen 9 bestecinin 52 eseri incelenmiş, kullanılan semboller arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların yanında icra ayrıntılarına değinilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; extended piyano tekniklerinin bestecilerin yeni arayışları ile ortaya çıktığına, tekniklerin genel tanımının çalgıdan alışılagelmişin dışında farklı ses üretme yöntemleri olduğuna, notasyonun her bestecinin kendini ifade etme şekline yönelik farklılıklar ve benzerlikler gösterdiğine, kullanılan notasyonun, ifadelerin ve program notlarının her durumda olmasa bile, genel anlamda uygulanacak teknikleri açıklamak hususunda yeterli ve anlaşılır olduğuna ulaşılmıştır.

Keywords

Extended Piyano Teknikleri, Modern Piyano Teknikleri, Piyanoda Alışılmadık Ses Üretme Yöntemleri

Read: 262

Download: 92