TOSYA İLÇESİNDE COĞRAFİ FAKTÖRLERİN ORTOPEDİK ENGELLİ DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF GEOGRAPHICAL FACTORS ON ORTHOPEDIC DISABILITY DISTRIBUTION IN TOSYA DISTRICT

Author : Keziban MEREY ÇELEBİ - Ali ÖZÇAĞLAR - İhsan ÇİÇEK
Number of pages : 469-487

Abstract

Sağlık coğrafyası yönünden değerlendirilen bu çalışmada Tosya ilçesinde ortopedik engelin oluşmasında ve dağılımında doğal ve beşeri faktörlerin ne derece etkili olduğu araştırılmıştır. Çalışmanın temelini resmi kurumlardan alınan engelli verileri ile çalışma sahasında görüşme ve anketlerden elde edilen ortopedik engelli verileri oluşturmaktadır. Anket çalışmasında evren Tosya ilçesindeki ortopedik engelli kişiler, araştırma örneklemi ise onamı alınan 86 katılımcıdır. Bu anket çalışmasında olasılıklı örneklem yöntemlerinden biri olan basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanılmıştır. Karma yöntemle çalışılan bu araştırmada tematik haritalar ve tablolar oluşturularak coğrafi faktör- ortopedik engellilik ilişkisi irdelenmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki ortopedik engellilik oluşumu ve dağılımında yaşanılan coğrafyanın etkisi önemlidir. Özellikle sonradan oluşan ortopedik engellilik oluşumu ve dağılımı üzerine yürütülen ekonomik faaliyetlerin etkisi görülmektedir.

Keywords

Sağlık coğrafyası, Tosya ilçesi, coğrafi faktör, engellilik, ortopedik engelli.

Read:216

Download: 69

Atıf Bulunamadı