NATO - TÜRKİYE İLIŞKILERİNİN F-35 SAVAŞ UÇAĞI VE S 400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-107
Number of pages: 448-456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

4 Nisan 1949 yılında 12 üye ülke tarafından kurulan NATO’ya 13.ülke olarak 18 Şubat 1952 yılında katılan Türkiye, ittifaka üye olmadığı halde asker gönderdiği Kore Savaşı ve daha sonrasında da özellikle Amerika ile kimi zaman da diğer müttefikler ile anlaşmazlıklara düşmüş, lakin hiçbir zaman Türkiye’nin ittifaktan ayrılması görüşü benimsenmemiştir. Buna mukabil Rusya’dan alınan ve kısa zaman içerisinde konuşlandırılıp ancak hali hazırda aktif hale getirilmeyen ve tedarik edilmesine karar verilip kamuoyuna açıklandıktan sonra çeşitli spekülasyonlara konu olan S-400 Hava Savunma Sistemi ile Türkiye’nin ittifaktan ayrılmasına dair sesler yükselmeye başlamıştır. Amerikan yönetimi ve senatosunda Türkiye’nin program ortağı olduğu ve % 6-7’lik parçasını üreterek katkıda bulunduğu F-35 Lightning savaş uçağının Türkiye ye teslim edilmemesi ve program ortağı olan Türkiye’nin parça üretiminden de çıkarılması gündeme gelmiş, Türkiye de bunun karşılığı olarak Rusya’nın soğuk savaş sonrası ürettiği ilk uçak olan SU-57’ye ilgi gösterebileceğini belirtmiş, bir bakıma başta Amerika olmak üzere diğer ittifaka üye ülkelere de rest çekmiştir.

Keywords

Abstract

April 4 was established in 1949 by the 12 member countries of NATO to 13.ülk as participating in the year February 18, 1952 Turkey, sent troops although it is not an alliance member as the Korean War and later in the particular America sometimes fallen into dispute with other allies, yet never leaving Turkey's alliance idea was not adopted. Correspondingly from Russia and stationed in a short time, but already after not being activated and released to the public whether the decision to be supplied to various speculations subject with S-400 air defense system sounds on Turkey to leave the alliance began to rise. In the American administration and the Senate which Turkey is a program partner and to contribute by producing the track 6-7% F-35 Lightning battle the aircraft to be delivered to Turkey and program partners have been raised removed from the parts production in Turkey, Turkey as well as the provision of this He stated that he might show interest in SU-57, the first aircraft produced by Russia after the cold war, and in a way, he rested in other alliance member countries, especially America.

Keywords