KÜRESEL PANDEMİK SIRASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: KOVID-19'UN ÖNLENMESİNDE FACEBOOK VE INSTAGRAM VAKA ÇALIŞMASI
ROLE OF SOCIAL MEDIA DURING THE GLOBAL PANDEMIC: THE CASE STUDY OF FACEBOOK AND INSTAGRAM IN PREVENTION OF THE COVID-19

Author : Mateso BASHİNGWA
Number of pages : 409-422

Abstract

Kovid-19, dünyada milyonlarca insanı yavaş yavaş öldüren küresel bir tehdit olarak ilan edildi. Olumsuz etkileri çeşitli sektörlerde kendini göstermektedir. Bu durumdan, bu çalışma Kovid-19'un önlenmesinde sosyal medyanın rolünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sosyal medya kullanımı, daha geniş bir kitleye Kovid-19 etkileri hakkında bilgi verme fırsatıdır. Bu araştırmada, Facebook ve Instagram özellikle Coronavirus'un önleyici tedbirleri ışığında analiz edildi. Argüman, insanların virüs salgını mekanizmasından kaçınmaları için Facebook ve Instagram'ın yapıcı bir rolüne dayanıyor. Bu çalışma nitel yöntem yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu makale sosyal medyanın rolü hakkındaki güncel raporları ve tartışmaları özetlemektedir. Etkileşim gönderileri için etkin sayfalar sosyal medya aracılığıyla arttı. Güvenilir kaynaklardan etkili iletişimin, analiz onayladığı için daha iyi bir önleyici yol olduğu gösterilmiştir.

Keywords

Sosyal medya, Kovid-19, Facebook, Instagram, pandemik.

Read:192

Download: 77

Atıf Bulunamadı