TÜRK SİYASAL HAYATINDA ZAZALAR,
ZAZAS IN TURKISH POLITICAL LIFE

Author:

Number of pages : 145-159

Abstract

Anadolu coğrafyası birçok kültürleri içinde barındırmıştır. Bu kültürlerden biri de Zazalar ve Zaza kültürüdür. Zazalar ya Türk ya da Kürt olarak gösterilmiştir. Bu konunda en ısrarlı kesim de Kürt tarafıdır. Kürt örgütleri, Zazaları ayrı etnik grup olarak gösterilmesini, birlik ve politik amaçlarına karşı bir engel olarak görmektedirler. Bu belirsizliğin nedeni de Zazalar üzerinde yeteri kadar bir çalışma yürütülmediğinden kaynaklanmaktadır. Zazalar, dili ve kültürleriyle ilgili yapılan çalışmaların çoğu da yabancı misyonerler tarafından yapılmıştır. Coğrafya içinde yapılmayan akademik eksilik, birbirini anlama, aynı coğrafyada ortak bir kültür zenginliği oluşturma kültürünü yaratamamıştır. Bu da, bu kültüre ait insanları etnik ayrımcılığa itmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Coğrafyasında Türk ve Kürtlerden sonra çoğunluğu oluşturan nüfus Zazalardır. Bu makalenin amacı, coğrafyadaki akademik eksiliği kısmen de olsa gidermeyi amaçlamaktadır. Kültürlerin birbirini anlamalarını, ortak coğrafyadaki kültür zenginliğin korumasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

The geography of Anatolia has many cultures. One of these cultures is Zaza. But the Zazas were shown as either Turkish or Kurdish. The most persistent part on this issue is Kurds, who see the Zazas as an obstacle to their political aim. This uncertainty is due to the fact that there is not enough work on the Zazas. Most of the work on the Zazas, language and cultures was carried out by foreign missionaries. Because of academic lack, it was not possible to create a culture of understanding each other and creating a common cultural richness in the same geography. This has pushed people of this culture to ethnic separation. After the Turks and Kurds in Eastern Anatolia, the majority of the population is Zaza. The aim of this article is to fulfill the academic gap and to contribute to the mutual understanding of mutual culture and common nationality.

Keywords