NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASINDA KARAKTERLERİN SİNEMATOGRAFİK SUNUMLARI
THE CINEMATOGRAPHIC PRESENTATION OF CHARACTERS IN NURİ BİLGE CEYLAN’S CINEMA

Author : Resul SAKINMAZ - Meral ÖZÇINAR
Number of pages : 340-360

Abstract

Sinematografi, senaryonun çekilmesi aşamasındaki teknik değişkenlerin filmlerde anlamı inşa etme sürecidir. Bu süreç kadrajın kurulması sırasında devreye girer ve filmin tümünü kapsar. Filmlerde karakterler senaryo kuramı gereği, kişilik duyguları, motivasyonları, doğrulukları, güç ve varlıkları, tanınma biçimleri, vb. gibi konularda değişim gösterir. Bu değişim sinematografik kullanımlarla gösterilir. Dolayısıyla sinematografi, filmin hem anlam ağını hem de karakterlerin gelişimini etkileyen önemli bir kavramdır. David Bordwell ve Kristin Thompson’un, birlikte yazdıkları Film Sanatı adlı kitap sinematografik bir incelemenin neleri kapsayacağını detaylandırır. Nuri Bilge Ceylan, Türkiye Sineması’nda sinematografinin etkisini karakterler üzerinde kullanan nadir yönetmenlerdendir. Bu çalışmada, Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da filminden Savcı Nusret ve Ahlat Ağacı filminden Sinan karakteri üzerinden, David Bordwell ve Kristin Thompson’un tasvir ettiği sinematografik tahlil yöntemi kullanılarak karakter incelemeleri yapılmıştır. Bu sayede film yapımcıları için, bir filmin çekim aşamasında karakteri sunan sinematografik unsurların tanınması ve etkili kullanılması, izleyenler için ise karakterin biçimsel okumasının yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Keywords

Sinematografi, Nuri Bilge Ceylan, karakter, Bordwell, Thompson

Read:191

Download: 60

Atıf Bulunamadı