SEVİNÇ ÇOKUM’UN HİLAL GÖRÜNÜNCE ROMANINDA SÖZ VARLIĞI

Author:

Year-Number: 2020-106
Number of pages: 413-424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Söz varlığı üzerine yapılan incelemeler, son yıllarda artmıştır. Özellikle belli yazar ve şairlerin eserleri üzerinden yola çıkılarak çeşitli çıkarımlarda bulunulmaktadır. Dilin genel mahiyeti hakkında fikir verebilecek olan bu tarz çalışmalar söz varlığı çatısı altında verilmektedir. Bizim bu çalışmamızda, söz varlığı çalışmalarına katkı sağlamak, Sevinç Çokum’un söz varlığı ile ilgili bulgulara ulaşabilmek hedeflenmiştir. Nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak Hilal Görününce romanında geçen atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp sözler incelenmiş, sıklık analizleriyle birlikte ortaya konmuş ve kavramsal olarak sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak Sevinç Çokum’un Hilal Görününce romanındaki söz varlığının zenginliği görülmüş ve yazarın diğer eserlerinin de araştırma konusu yapılmasının Türkçenin söz varlığının ortaya konması ve geliştirilmesi noktasında gerekli olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Examinations on vocabulary have increased in recent years. Especially based on the works of certain writers and poets, various inferences are made. Such studies that can give an idea about the general nature of the language are given under the heading of vocabulary. In this study, it is aimed to contribute to the vocabulary studies and to reach the findings related to the vocabulary of Sevinç Çokum. Vocabulary in the novel “Hilal Görününce” using quantitative and qualitative research methods; proverbs, idioms, reduplication, cliche words were put forward and examined together with their frequency and classified. As a result, the richness of the vocabulary in Sevinç Çokum’s novel “Hilal Görününce” was seen and it was determined that the other Works of the author should be the subject of research in revealing and developing the Turkish vocabulary.

Keywords