ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ SANAT BİENALLERİNDE TEKNOLOJİK MODELLERİN GELİŞİMİ VE SANATA ETKİLERİ: 58. VENEDİK SANAT BİENALİ

Author :  

Year-Number: 2020-106
Yayımlanma Tarihi: 2020-07-15 23:28:02.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Bilimleri
Number of pages: 402-412
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin sorunsalı, son yıllarda çağdaş sanat alanında hızlı bir şekilde yaygınlaşmış bulunan ve uluslararası sanat bienallerinde dikkat çekici düzeyde kullanılan teknolojik modellerin gelişim sürecine ve bu sürecin sanata, sanat yapıtı kavramına, sanatçı kavramına etkilerini tartışmaktır. Uluslararası sanat bienalleri, iki senede bir gerçekleşen, dünyanın farklı yerlerinden sanatçıların küratörün daveti ile eserlerini sergiledikleri büyük ölçekli sanat etkinlikleridir. Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimi, sanatsal alanda üretilen eserlerin farklı teknolojik modellemeler kullanılarak ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Yeni medya sanatı olarak da tanımlayabileceğimiz bu sanata, her geçen gün sanat dünyasının ve izleyicilerin ilgileri artmakta ve bienallerde, müze koleksiyonlarında bu yeni sanat kendine daha çok yer bulmaktadır. Bu durum sanatçı, küratör ve izleyicinin ilişki ve iç yapılarında olumlu ya da olumsuz anlamda yeni değişimlere neden olabilmektedir. Yaşanan bu önemli dönüşüm, 58. Uluslararası Venedik Bienali’nde en çarpıcı olgu olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Makalede, Venedik Bienali izlenimleri ve görüşmeleri özelinde teknolojik modellemelerin etkileri ve olası sonuçları tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The argument of this article is the effect of widespread technological models which are used in contemporary art and international biennials, to the art, art piece notion and the artist. International art biennials take place every two year. International artists are invited to the biennials by the invitation of the curator. New art installations are produced by the help of new technological developments. We can define this art as “new media art”. The audiences are getting more interested in this new media art every day. This new situation of art changes the relations between artists, curators and visitors and also their inner structures in a positive or negative way. Visitors of 58. International Venice Art Biennial had realised this important transformation of art during their visit. In the article, the effects and the results of technological models were discussed in the light of interviews and the views on Venice Biennial.

Keywords


 • “Bienal Foundation”. http://www.biennialfoundation.org/home/biennial-map/ adresinden erişildi. (ET: 11.10.2019)

 • “Biennale Venezia” https://m.youtube.com/watch?y=TNLO49MYvrs adresinden erişildi. (ET: 06.10.2019)

 • Bilal, Selman, – Gürses, İ.N. (01.11.2019) (Yüz yüze Görüşme, İstanbul) S. Bilal: Koleksiyoner ve Bilsart’ın kurucusu- Konu: “Koleksiyonerlik ve Çağdaş Sanat”.

 • Bourriaud, Nicolas, (2018). İlişkisel Estetik (S. Özen, çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları.

 • Bourriaud, Nicolas, (2019). Radikan (T.M. Öngüt, çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları.

 • Graham, Beryl, – Gürses, İ. N. (06.05.2020) (Skype üzerinde görüşme) B. Graham: Küratör, akademisyen. Konu: “Dijital Sanat ve Küratörlük”

 • Graham, Beryl, (2016). “Introduction”, (Ed.B. Graham) New Collecting: Exhibiting and Audiences after New Media Art, 1-28, New York.

 • Graham, B.; Cook, S. (2010). Rethinking Curating Art After New Media. London: MIT Press.

 • Groys, Beryl. (2014). Sanatın Gücü. (F. C. Erdoğan, çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

 • Hanru, Hou, (2007). İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında.İyimserlik. https://bienal.iksv.org/i/assets/bienal/document/10B_HOU-HANRU_TR.pdf adresinden erişildi. (ET:17.10.2019)

 • Örer, Bige, – Gürses, İ. N. (17.04.2020) (Yüz yüze görüşme, İstanbul.) B. Örer: İstanbul Bienali Direktörü. Konu: “Çağdaş Sanat Bienalleri”.

 • Rugoff, Ralph, – Gürses, İ. N. (18.11.2019) (Skype üzerinde görüşme.) R Rugoff: Küratör. Konu: “Çağdaş Sanat Bienalleri ve Küratörlük”.

                                                                                                    
 • Article Statistics