DEVLET HASTANESİNE SAKATLANMA ŞİKÂYETİ İLE GELEN SPORCULARIN SAKATLIK TÜRLERİ VE NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-03 11:10:00.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 227-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alınabilecek tüm kişisel tedbirlere rağmen spor sakatlıkları bazı durumlarda kaçınılmaz olmaktadır. Rakibin darbesi, fiziki şartlar, iklim koşulları vs. gibi dış faktörler sakatlanmalara yol açabilmektedir. Bu çalışmada Mardin Devlet Hastanesi’ne spor sakatlığı şikâyeti ile gelen 17-33 yaş arası 26 amatör ve profesyonel sporcunun sakatlık durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanmasında anket kullanılmıştır. Kullanılan anket literatürdeki benzer çalışmalar incelenerek araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Katılımcıların %80,8’i erkek, %19,2’si kadınlardan oluşmaktadır. 20 katılımcı futbol branşıyla ilgilenmektedir. Katılımcıların 16’sı amatör, 10’u ise profesyonel liglerde mücadele etmektedir. En sık rastlanan sakatlık türü diz bölgesi sakatlıkları olmuştur (18). Sakatlanmaların en çok meydana geldiği yer müsabakalar olarak gözlenmiştir. 18 kişi sentetik zeminde sakatlık yaşamıştır. Koruyucu ekipman kullanma oranı oldukça düşük bulunmuştur. Sonuç olarak; kulüplerden ya da oyunculardan kaynaklı pek çok eksiklik tespit edilmiş olup, bu eksikliklerin sakatlık risklerini arttırdığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Despite all personal precautions, sports injuries are inevitable in some cases. External factors such as the opponent's blow, physical conditions, climatic conditions can lead to injuries. In this study, it was aimed to determine the disability status of 26 amateur and professional athletes aged 17-33 who came to Mardin State Hospital with the complaint of sports injury. The questionnaire was used to collect the data. The questionnaire used was created by researchers by examining similar studies in the literature. 80.8% of the participants are men and 19.2% are women. 20 participants are interested in the football branch. 16 of the participants are competing in amateur leagues and 10 in professional leagues. The most common disability type was knee region injuries (18). The place where injuries occur most often has been observed as competitions. 18 people experienced disability on synthetic ground. The rate of using protective equipment was found to be quite low. As a result; Many deficiencies due to clubs or players have been identified and these deficiencies are thought to increase the risk of disability.

Keywords