KARŞI CİNSLE ÖZDEŞLEŞMİŞ GİYSİLERİ GİYİNME: CROSS-DRESSİNG ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2020-106
Number of pages: 299-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet algısı içerinde iki cinsiyet içerinde değerlendirilen beden algısı, giysiler açısından da kadın ve erkek giysileri olarak sınıflandırılmıştır. Biçim, renk, kumaş, süsleme ve aksesuarlar gibi özelliklerle giysiler kadınlara ve erkeklere özgü siluetler olarak değerlendirilmiştir. Ancak yirminci yüzyılın başlarından itibaren karşı cinsle özdeşleşmiş giysilerin kullanımı üzerine, toplumsal cinsiyet kavramı bağlamında giysilerin kimlik belirleyici rolünün sorgulanması gündeme gelmiştir. Son yıllarda, karşı cinsle özdeşleşmiş giysilerin kullanımının pek çok toplumda görünürlüğünün artmasıyla birlikte, toplumsal cinsiyet algısına yönelik giyim kodlarının tartışılması hız kazanmış ve “cross-dressing” ve “cross-dresser” terimlerinin literatürde yer almasını sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet rolleriyle biçimlenerek kadın ve erkek giysileri olarak kodlanmış giysilerin, karşı cins tarafından kullanımına yönelik bir analiz yapmanın amaçlandığı bu çalışmada; karşı cinse özgü giysilerle görünürlük kazanan iki ünlü erkek sanatçı Elton John ve Zeki Müren’in giyim tarzları alan sistematiğine göre biçim, renk, kumaş ve aksesuarlar üzerinden incelenmiştir. Cross-dresser kimliği kazanmada etkili olan göstergeler toplumsal cinsiyet normları açısından ele alınarak, Queer yaklaşımı ile “ne”, “neden” ve “öteki” kavramları bağlamında sorgulanmıştır. Her iki sanatçının bazen karşı cinsin giysilerinin tüm öğelerini bazen birkaç öğesini bazen de mesaj veren gizli bir öğesini giyim tarzlarında kullandıkları açıkça görülmüştür. Yarattıkları kimlikleri ile normatif kimliğin dışlayıcı gücünü etkisiz hale getirerek toplumda onay görmeleri, Queer’in toplumsal cinsiyet, cinsiyet, cinsel kimlikler gibi etiketlemelere karşı çıkışının bir pratiği olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Social gender perception evaluated in two genders in terms of gender is classified as women's and men's clothes in terms of clothes. With features such as shape, color, fabric, ornament and accessories, clothes were evaluated as silhouettes specific to women and men. However, since the beginning of the twentieth century, the question of the identity-determining role of the clothes in the context of the concept of gender has been brought into question on the use of clothes identified with the opposite sex. In recent years, as the use of clothes associated with the opposite sex has increased in many societies, the discussion of clothing codes for gender perception has gained momentum and enabled the terms "cross-dressing" and "cross-dresser" to appear in the literature. In this study, it is aimed to make an analysis on the use of clothes coded as women's and men's clothes, shaped by gender roles, by the opposite sex; The clothing styles of two famous male artists Elton John and Zeki Müren, who became visible with the clothes of the opposite sex, were examined on the form, color, fabric and accessories according to their systematic. The indicators that are effective in gaining cross-dresser identity are handled in terms of gender norms and questioned in terms of “what”, “why” and “other” concepts with Queer approach. It is clearly seen that both artists sometimes use all the items of the opposite sex's clothing, sometimes a few items, and sometimes a secret item that gives a message in their clothing style. The approval of the society by neutralizing the exclusive power of the normative identity with the identities they create has been evaluated as a practice of Queer's opposition to labeling such as social gender, gender and sexual identities.

Keywords