VINCENT VAN GOGH’UN PATATES YİYENLER ADLI TABLOSUNUN ONTOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-04 19:30:41.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 263-276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat ontolojisi, ontolojinin bir dalı olarak sanat eserlerinin nasıl ve ne çeşit bir varlık olduğu konularıyla ilgilenmektedir. Yapılan araştırmada Vincent Van Gogh’un “Patates Yiyenler” adlı tablosu Nicolai Hartmann’ın sanat ontolojisi içerisinde ortaya koyduğu tabakalar teorisine göre çözümlenmeye çalışılmıştır. Van Gogh, sanat tarihinin gerek eserleriyle, gerekse hayatıyla en ünlü isimlerinden biridir. Sanatçının ilk dönem eserlerinden olan ve ilk başyapıtı olarak tanımlanan tablo sanatçının tanık olduğu ve çokça etkilendiği köylü ve işçi insanların yaşamını yalın ama bir o kadar da çarpıcı bir şekilde yansıtmaktadır. Ayrıca yaşadığı çağın ressamlarından farklı olarak toplumsal gerçeklik olgusunu eserinde özgün bir üslup ile resmetmiştir. Sanatçı kendi dönemi içerisinde olumsuz eleştirilerle karşılaşmış ancak onun asıl gerçeklik arayışı ölümünden sonra anlaşılabilmiştir. Sonuç olarak Van Gogh’un “Patates Yiyenler” tablosu ikonik bir güce sahip olmasının yanında gerek ön yapısında barındırmış olduğu farklı teknik ve üslup ile gerekse arka yapısında barındırdığı insana dair anlamlar ile sanat tarihine adını yazdırmış başat bir eserdir.

Keywords

Abstract

Art ontology, as a branch of ontology, deals with the issues of how and what kind of existences are works of art. In the research, Vincent Van Gogh's painting named "Potato Eaters" was tried to be analyzed according to the theory of the layers put forward by Nicolai Hartmann in the ontology of art. Van Gogh is one of the most famous names in art history with both his works and his life. The painting, which is one of the artist's first works and defined as the first masterpiece, reflects the lives of villagers and workers that the artist witnessed and influenced very much, but also in a striking way. Also, unlike the painters of his age, he painted the phenomenon of social reality with an original style in his work. The artist faced negative criticism during his period, but his pursuit of reality was understood after his death. As a result, Van Gogh's "Potato Eaters" painting is an dominant work that has made its name in the history of art with its iconic power as well as the different techniques and style it has in its front structure, and the meanings of the people it contains in its back structure.

Keywords