GAZZE ŞERİDİNDE EKONOMİK ABLUKANIN SAĞLIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-106
Yayımlanma Tarihi: 2020-07-07 19:25:32.0
Language : Turkish
Konu : EKONOMİ
Number of pages: 360-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik abluka, zorlayıcı bir dış politika aracı olarak, Uzun zamandan beri çok popüler tanılmıştır. Ablukanın ülkeye ekonomik güçlük getirmesi ve hükümetin politikalarını değiştirmesini sağlaması gerekiyordu. Ancak, şimdi bu ablukanın ciddi sivil sıkıntılara, derin sosyal ve ekonomik sorunları üretiyor ve insan hakları ihlallerine neden olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. 19 yıldan uzun bir süredir İsrail, Gazze Şeridi'ne ekonomik, ticari ve finansal Abluka empoze etti. Ablukanın şiddeti ve kapsamı, Gazze Şeridi'ndeki siyasi gelişmelere bağlı olarak değişti. Bu çalışma, Gazze Şeridi ve uluslararası örgütleriden elde edilen verilere dayanarak Ekonomik ablukanın sağlık, sağlık hizmetleri ve gıda güvenliği üzerindeki etkisini gözden geçirmektedir. Bulgular, ekonomik ablukanın Filistin halkının sağlığı üzerinde olumsuz ve yıkıcı etkileri olduğunu ve bazı insan haklarını ihlal ettiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Economic blockade, as a tool of coercive foreign policy, have been very popular since a long time ago. Blockade supposed to impose economic hardship on the country and make the government change its policies. However, there is now strong evidence that these sanctions cause severe civilian hardship and profound social and economic problems and they may cause human rights violations. For more than 19 years, Israel imposing economic, commercial, and financial Blockade against Gaza Strip. The severity and the scope of the blockade have varied, depending on political developments in Gaza Strip. This paper reviews the impact of Economic blockade on health, health services and food security based on data available from Gaza Strip. Finding shows that Economic blockade had negative and destructive effects on the health of Palestinian people and Violation of international law and human rights.

Keywords


 • Al-Mizan. (2007). Gaza blockade between causes and consequences. Gaza: Mizan Center.

 • Al-Zaytouna, C. (2009). Studies in the Israeli aggression on the Gaza Strip. Al-Zaytouna, Center, 10.

 • Amnesty International. (2008). Gaza blockade between causes and consequences. Geneva: Amnesty International.

 • Court, I. C. (2010). Middle East Affairs. Hai: Court, International Criminal.

 • Dünya Gıda Programı. (2020, 3). Dünya Gıda Programı. Retrieved from Dünya Gıda Programı: http://www.mfa.gov.tr/dunya-gida-programi-_world-food-programme-_-wfp_.tr.mfa

 • Dünya Sağlık Örgütü. (2020, 11 10). publications. Dünya Sağlık Örgütü: https://www.who.int/publications/en/ adresinden alındı

 • El-Khudari, m. (2020, 1 25). Gaza blockade. mülâkat. (Y. Hamad, Interviewer) Gaza.

 • Filistin Para Otoritesi web sitesi,. (2016). Filistin Para Otoritesi. Retrieved from Filistin Para Otoritesi: http://www.pma.ps/

 • Filistin Sağlık Bakanlığı. (2020, 3 28). REPORTS. Retrieved from Filistin Sağlık Bakanlığı: https://www.moh.gov.ps/portal/category/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8% d8%a7%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/

 • Filistin Ulusal Bilgi Merkezi. (2007). Yıllık rapor. Ramallah: Filistin Ulusal Bilgi Merkezi.

 • Filistin Ulusal Bilgi Merkezi. (2019). Yıl Rapor. Gaza: Filistin Ulusal Bilgi Merkezi.

 • Garfield. (1997). The Impact of Economic Embargoes on the Health of Women and Children. Journal of the American Medical Women’s Association, 4-184.

 • Garfield, R. (1999). The Impact of Economic Sanctions on Health and Well-being. Relief and Rehabilitation Network (RRN). Retrieved from www.oneworld.org/odi/rrn/index.html

 • Hakları, İ. (1976). International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. United Nations General Assembly,, (p. 2200A(XX)).

 • İnsan Hakları, m. 2. (1948). Universal Declaration of Human Rights. General Assembly Resolution, (p. 217 A(III)).

 • Jamous, N. S. (2014). International responsibility for the siege of the occupation. Denmark: Denmark, Arab Academy.

 • Kıyı Belediyeleri Su Programı. (2020, 4 5). publications. Retrieved from Kıyı Belediyeleri Su Programı: https://www.cmwu.ps/Ar/

 • Morin, K. &. (2000). The Health Effects of Economic Sanctions and Embargoes: The Role of Health Professionals. Ethics and Human Rights Committee. Annals of Internal Medicine.

 • Ocha. (2009). trapped the humanitarian impact of two years of siege on the Gaza Strip, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Jerusalem: OCHA.

 • Ocha. (2010). Between the wall and the anvil, is the human impact of Israeli restrictions on. Jerusalem: Ocha.

 • Petrescu, I. M. (2010). The Humanitarian Impact of Economic Sanctions. Working Papers, American Enterprise Institute) Retrieved from. Retrieved from http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/The%20Humanitarian%20Impact%20of%2 0Economic%20Sanctions.pdf

 • Saad, W. (2006). a study on the siege and attempts of the Palestinian people. Al-Zaytouna Center for Studies and Consultations.

 • Shiblak, M. (2020, 1 20). Gaza Blockade and Water. (Y. Hamad, Interviewer)

 • Unctad. (2006). New York: United Nations Conference on Trade and Development, United Nations.

 • Unctad. (2006). Aid, Development and State Formation. Aid, Development and State Formation. New York: Unctad.

 • Unctad. (2006). The War-Torn Palestinian Economy: Aid and Development. New York: United Nations Conference on Trade and Development.

 • Unctad. (2015). Aid and Development. Jerusalem: United Nations Conference on Trade and Development, United Nations.

                                                                                                    
 • Article Statistics