GAZZE ŞERİDİNDE EKONOMİK ABLUKANIN SAĞLIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2020-106
Number of pages: 360-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik abluka, zorlayıcı bir dış politika aracı olarak, Uzun zamandan beri çok popüler tanılmıştır. Ablukanın ülkeye ekonomik güçlük getirmesi ve hükümetin politikalarını değiştirmesini sağlaması gerekiyordu. Ancak, şimdi bu ablukanın ciddi sivil sıkıntılara, derin sosyal ve ekonomik sorunları üretiyor ve insan hakları ihlallerine neden olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. 19 yıldan uzun bir süredir İsrail, Gazze Şeridi'ne ekonomik, ticari ve finansal Abluka empoze etti. Ablukanın şiddeti ve kapsamı, Gazze Şeridi'ndeki siyasi gelişmelere bağlı olarak değişti. Bu çalışma, Gazze Şeridi ve uluslararası örgütleriden elde edilen verilere dayanarak Ekonomik ablukanın sağlık, sağlık hizmetleri ve gıda güvenliği üzerindeki etkisini gözden geçirmektedir. Bulgular, ekonomik ablukanın Filistin halkının sağlığı üzerinde olumsuz ve yıkıcı etkileri olduğunu ve bazı insan haklarını ihlal ettiğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Economic blockade, as a tool of coercive foreign policy, have been very popular since a long time ago. Blockade supposed to impose economic hardship on the country and make the government change its policies. However, there is now strong evidence that these sanctions cause severe civilian hardship and profound social and economic problems and they may cause human rights violations. For more than 19 years, Israel imposing economic, commercial, and financial Blockade against Gaza Strip. The severity and the scope of the blockade have varied, depending on political developments in Gaza Strip. This paper reviews the impact of Economic blockade on health, health services and food security based on data available from Gaza Strip. Finding shows that Economic blockade had negative and destructive effects on the health of Palestinian people and Violation of international law and human rights.

Keywords