PANDEMİ DÖNEMLERİNDE İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ: YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : İLETİŞİM
Number of pages: 36-57
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim insanın var oluşundan bu yana hem zorunluluk hem de arzulanan, istenen bir unsur olarak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde sürekli değişen ve gelişen iletişim biçimleri, araçları her çağda toplumlar üzerinde etki yaratmıştır. Bu etki özellikle travmatik hadiselerde, toplumlar üzerinde daha belirgin olmuştur. Savaş, kıtlık, salgın, afet vb. durumlarda iletişimin önemi, medyanın etkisi, oluşturduğu algı ve bunlara verilen toplumsal tepkiler değişik disiplinlerce de araştırma konusu yapılmıştır. Bu çalışmada iletişimin genel perspektifte anlamına, türlerine değinildikten sonra tarihte yaşanan pandemilerde iletişimin öne çıkan unsurları aktarılmış, pandemi dönemlerinde iletişim ve algı yönetiminin rolü irdelenmiştir. Tüm dünya geneline yayılan COVID-19 pandemisi bu perspektiften açıklanmaya çalışılarak, iletişim sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin öneriler algı yönetimi açısından vurgulanmıştır. Bu çalışmanın, pandemi dönemlerinde iletişim sürecinin nasıl sürdürülmesi gerektiği konusunda hem literatüre katkı sunması hem de uygulayıcılara ve araştırmacılara farklı bir bakış açısı kazandırması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Communication is an indispensable part of our lives as a necessity and a desired element since the existence of man. The ways of communication and tools that have been constantly changing and developing in the historical process have had an impact on societies in every age. These effects were more pronounced on societies, especially in traumatic events. The importance of communication in the situation of war, famine, epidemic, disaster etc…, the influence of the media, the perception it creates and the social responses to them have been the subject of research by different disciplines. In this study, after mentioning the meaning and types of communication in the general perspective, the prominent elements of communication in the pandemics experienced in history are explained, and the role of communication and perception management in the pandemic periods are examined. The COVID-19 pandemic, which is spread all over the world, has been emphasized in terms of perception management by trying to explain from this perspective. This study is expected to both contribute to the literature and gain a different perspective to practitioners and researchers on how the communication process should be maintained during the pandemic periods.

Keywords