COVİD-19 PANDEMİ SALGINININ TÜRK TURİZMİNE ETKİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Turizm,Otel İşletmeciliği, Turizm Endüstrisi
Number of pages: 254-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 olarak adlandırılan salgının turizm endüstrisindeki etkilerinin çözümü yönünde salgının devam ettiği bu süreç içerisinde tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Turizm Örgütü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, Turizm Gazeteleri ve Turizm CEO’larının turizm sektörüne yönelik raporları, röportajları ve uyarıları analiz edilerek incelenmiştir. Bu çerçevede araştırmanın sonucu olarak şunları söyleyebiliriz, sosyal mesafe uygulanmasının devam etmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Turizmde çalışanların ve işletmelerin; mesleki eğitim, hijyen ve müşteri sağlığı gibi standartların sertifikalandırılması gereği ortaya çıkmıştır. Salgın nedeniyle turizm sektöründen ayrılan yetişmiş kalifiye ve eğitimli işgücünün turizm sektörüne tekrar kazanılması için sosyal ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması gerektiği düşünülmektedir. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle maliyetler artacaktır. Maliyetlerin müşteriye yansıtılması gerektiğinden mal ve hizmet alımlarında beklenmedik maliyet artışlarının olacağını söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

The objective of this study is to indefiy the solutions against effects of the pandemic which is so called ''Covid-19'' in Wuhan, China, on tourism industry during this the period in which the pandemic continues. In accordance with this purpose; the reports, interviews and warnings of the World Health Organization, World Tourism Organization, Ministry of Culture and Tourism, Non-Governmental Organizations related to Tourism, Tourism Newspapers and Tourism CEOs were investigated by analyzing them. Within this scope, as a result of the research, we are able to say that it has been revealed that the implementation of social distance has to continue. Also, it has been revealed that the employees and businesses in tourism industry should be certified in terms of standarts such as vocational training, hygiene and customer health. It is thought that social and personal rights should be improved in order to regain the qualified and trained workforce who left the tourism industry in connections with to the epidemic. Costs will increase due to the rule ''social distance''. Since the costs should be reflected to the customer, we are able to say that there will be unexpected increases in the purchases of goods and services.

Keywords