TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ TEMELİNDE DÜŞÜNCE VE YAKLAŞIMLARI İLE DİKKAT ÇEKEN BİR GENERAL: HENRİ GOURAUD

Author:

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-18 18:33:13.0
Language : Türkçe
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

I. Dünya Savaşı neticesi Çukurova Bölgesi’nin işgali Fransızlar açısından elverişli görülmüş, Kilis, Antep, Urfa, Maraş, Adana, Mersin, Kozan ve Osmaniye sancaklarını içine alan Çukurova Bölgesi’nin kendilerine bırakılması ile birlikte Türkiye’nin Güney-Doğu topraklarını ele geçiren Fransa, oldukça sert bir Türk direnişi ile karşılaşmıştır. Bu direnişin Fransızlara ağır kayıplar verdirmesi, Fransızların Kilikya’daki ümitlerini kaybetmelerini ve emellerinden vazgeçmek gerektiğini anlamalarını sağlamıştır. General Gouraud’nun, Çanakkale muharebelerini anma törenlerine katılmak için geldiği Türkiye’de yapmış olduğu konuşmalarda, Türklere yönelik taşıdığı dostluğun canlılığını muhafaza ettiği görülmüş olup, gerek Çanakkale muharebelerinde gerekse Millî Mücadele sırasında acımasızca mücadele ettiği, hatta vücudunun bir parçasını muharebe meydanında koparıp alan Türklere karşı kin ve nefret içerisinde olmamış ancak, “profesyonel bir düşman” olmuş, Türklerin kahramanlıklarına da saygı duymayı bilmiştir. Araştırmada amacı, evrenin özellikleri hakkında bilgi toplamak, kişileri, durumları veya olayları tam ve doğru olarak betimlemek olan araştırma modeli esas alınmış, arşiv malzemelerinden ve telif- tetkik eserlerden istifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

The invasion of Çukurova region following World War II was favorable to the French, but they faced an extremely harsh resistance after the Turks after they seized the South-East lands of Turkey with the release of the Çukurova region that encompassed the districts of Kilis, Gaziantep, Urfa, Marash, Adana, Mersin, Kozan and Osmaniye. This resistance took a heavy toll on the French, upon which they had to give up their hopes on Cilicia and abort mission. When General Gouraud came to attend a memorial ceremony in Canakkale, the speeches he gave made it apparent that he still felt sincere sympathy towards the Turks, against whom he fought to the last drop of blood both in Canakkale battles and during war of independence, where he even had to lose a part of his body. Nevertheless, he never showed hatred towards the Turks, but he became a "professional enemy" and was able to respect their heroism. A research model that aims to collect information about the features of the universe and describe people, situations or events precisely and correctly was used and archival materials and copyrighted works were reviewed.

Keywords