COVİD-19 PANDEMİK FELAKET VE OKULLARIN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2020-105
Yayımlanma Tarihi: 2020-06-11 00:24:26.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 132-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Coronavirüsler hayvanlar arasında dolaşan bir virüs ailesidir, ancak insanlarda da bulunabilir. 2019'un sonunda, Çin'deki Wuhan'da (Hubei eyaleti) daha önce insanlarda tanımlanmayan yeni bir virüs türü tespit edildi. Çin'de koronavirüs hızla yayıldıkça, Ocak 2020'nin sonuna kadar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mevcut hastalığın dünya çapında halk sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaştığını açıklayarak pandemi ilan etti. Durum hızla ilerledi ve Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere daha fazla vaka tespit edildi. Birçok ülke bu duruma müdahale etmek için çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Buradaki ana strateji, viral enfeksiyonların yayılmasını yavaşlatmak, sağlık sistemi üzerindeki yükü (özellikle yataklar ve vantilatörler, vb.) azaltmak ve aşı veya tedavi geliştirmek için gereken süreyi sağlamak olmuştur. Bu stratejik önlemlerden biri de, öğrencilerin enfekte olmasını önlemek için okulları kapatmak veya virüsün bulaşma hızını yavaşlatmaktır. Pandemi artma riskinin yanı sıra pandemi sonrası okulların rolünü hızlı bir şekilde belirlemek kritik bir gösterge olacaktır. Sonuç olarak, bilimsel olarak pandemi konusunda alınması gereken uzun bir yol var.

Keywords

Abstract

Coronaviruses are a family of viruses that circulate among animals, but can also be found in humans. At the end of 2019, a new type of virus, which hasa not previously been identified in humans, has been detected in Wuhan, China (Hubei province). As the coronavirus spread rapidly in China, by the end of January 2020, the World Health Organization (WHO) declared a state of emergency, announcing that the current disease had reached levels that would threaten public health around the world. The situation has progressed rapidly and more and more cases have been identified, including in Europe and US. Many countries have developed various strategies to intervene in this situation. The main strategy here has been to take measures to slow the spread of viral infections, to reduce the burden on the health system (especially beds and ventilators, etc.), and to provide the time required to develop vaccines or treatments. One of these measures is to close schools to prevent students from becoming infected or to slow down the transmission rate of the virus. Quickly identifying the risk of pandemic formation as well as the role of schools after the pandemic will be a critical indicator. As a result, scientifically there is a long way to go regarding pandemics

Keywords