GASTRONOMİK ÜRÜN OLARAK SOKAK LEZZETLERİ: İZMİR SOKAK LEZZETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-17 13:46:03.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 353-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih boyunca İzmir ve çevresinde yaşayan yerleşik ya da göçebe Türkler, İzmirli Rumlar, Levantenler, Sefaradlar, mübadele yıllarında Batı Trakya ve adalardan (Girit, Sakız, Midilli) gelenler, Makedonlar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Afrika kökenli Arapların oluşturduğu kültür zenginliği İzmir mutfağına da yansımıştır. Bu zenginliğin en önemli parçası da sokak lezzetleridir. Bu bağlamda, İzmir sokak lezzetlerinin gastronomik bir ürün açısından incelenmesi ve içeriği, tarihi, yapılış şekli, satıldığı yerler, ustaları, satan kişiler/işletmeler vb. bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada; veri toplamak için doküman analizi yöntemi tercih edilmiş ve İzmir sokak lezzetleri ile ilgili kitaplar, makaleler ve bildirilerin yanı sıra web sayfalarında bulunan tanıtıcı yazılar, haberler, resimler vb. bilgiler değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda; Boyoz, Sübye, Lokma Tatlısı, Kumru, Gevrek, Şambali, Kokoreç, Buzlu Badem, Sulu Atom, Şerbet, Uykuluk ve daha nice sokak lezzetlerinin İzmir'in Gastronomik ürünün parçalarını oluşturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada; İzmir sokak lezzetlerinin tarihsel süreçlerine, geçmişte ve günümüzdeki ustalarına ve yaşatıldığı mekânlar ve yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The cultural richness created by settlers or nomadic Turks, Greeks from Izmir, Levantines, Sephardic people, Western Thrace and islands (Crete, Chios, Lesbos), Macedonians, Bosnians, Albanians and Arabs of African origin throughout the history have also reflected in Izmir cuisine. The most important part of this wealth is street flavors. In this context, the study of İzmir street flavors is aimed to be evaluated in terms of a gastronomic product and its content, history, way of making, where it is sold, masters, people selling/business etc. In study, the document analysis method was preferred for collecting data and books, articles and notifications related to İzmir street flavors, as well as promotional articles, news, pictures etc. found on the web pages information has been evaluated. At the end of the study; It was determined that Boyoz, Sübye (drink prepared from melon seeds), Lokma Dessert, Kumru (sausage sandwich), Gevrek (Turkish bagel), Şambali (Turkish Dessert), Kokoreç (grilled sheep's intestines), Iced Almond, Sulu Atom (aqueous sheep's intestines), Şerbet (sweetened fruit juice), Uykuluk (sweetbread) and many more street flavors constitute the pieces of İzmir's Gastronomic product. Also in the study; The historical processes of Izmir street flavors, past and present masters and information about the places and places where they live are included.

Keywords