MARKA KİŞİLİK BOYUTLARI İLE ETİK DAVRANIŞ ALGILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-104
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Pazarlama
Number of pages: 476-499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Globalleşen piyasada ürün alternatiflerinin artması ve tüketicinin bu alternatiflerden birini seçmesi karmaşık ve zor bir hal almıştır. Sağlıklı bir toplum ve ekonominin oluşması etik ve sosyal sorumluluk bilinci ile paraleldir. Dolayısıyla işletmeler kadar tüketicilere de görev düşmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, tüketicilerin tüketici etiği konusundaki algılamaları ölçülmüş ve kullanmış oldukları markayı ne denli tanıdıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece, tüketicilerin tüketici etiği temel alınarak hangi davranışları kabul edip etmediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, marka kişilik boyutları ve etik algılar arasındaki ilişkiler incelenmeye çabalanmıştır. Bu kapsamda anket formu ile bilgiler toplanmış ve bireyler, demografik özellikleri baz alınarak tüketici etiğinin algılanışı açısından değerlendirilmiş ve tüketici etiğinin oluşumuna yön veren faktörler belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

It has become complicated and difficult for product alternatives to increase in the globalizing market and for the consumer to choose one of these alternatives. The formation of a healthy society and economy is in line with the ethical and social responsibility awareness. Therefore, consumers have a duty as well as businesses. Thus, in this study, the perceptions of consumers about consumer ethics were measured and it was tried to determine how they knew the brand they used. Thus, it was tried to be determined whether the consumers accepted the behaviors based on consumer ethics. In this study, the relationships between brand personality dimensions and ethical perceptions are tried to be examined. In this context, information was collected with the questionnaire form and individuals were evaluated in terms of the perception of consumer ethics based on their demographic characteristics and factors that guided the formation of consumer ethics were tried to be determined.

Keywords